Elmira Mirzayeva


Title of publication 

Publications type/publication activities

 

All Authors 

Publisher & Place of  Publication 

Year Published 

Vol. & Pages 

Valideynliyin perinatal mədəniyyəti. 

Məqalə 

Elmira Mirzəyeva

Ailə, Qadın, Uşaq jurnalı N-3 

2008ci il sentyabr

 

 

Biz və uşaqlarımız.

Məqalə

Elmira Mirzəyeva

Ailə, Qadın, Uşaq jurnalı N-1

2007ci il oktyabr.

 

Ümüd və inam olanda

Məqalə

Elmira Mirzəyeva

Azərbaycan Müəllimi qəzeti.

28 aprel 1998ci il

 

Arzular çin olanda

Məqalə

Elmira Mirzəyeva

Məktəb psixoloqu qəzeti.

16-30 aprel 2007 ci il

 

 Məktəb psixoloqu və onun iş planı.

Məqalə 

Elmira Mirzəyeva

Məktəb psixoloqu qəzeti.

17-27- fevral 2007ci il

 

“Şagirdlərlə düzgün ünsiyyət qurmaq üçün  psixoloqların yardımı vacibdir”

Məqalə

Elmira Mirzəyeva

“Vətəndaş cəmiyyəti” jurnalı

fevral 2011, № 2,

səh.62-63

“Valideynlər üçün yaddaş”,

Məqalə

Elmira Mirzəyeva

“Anam və mən” jurnalı

Mart 2011,№ 1, 

səh.13-14


Film about Khazar University