Isaxan Isaxanli


Title of publication

Publications type/publication activities

 

All Authors

Publisher & Place of  Publication

Year Published

Vol. & Pages

Dövlətlə özəl təhsìl ara­sında münasìbətdə DAEK-ìn (Dövlət Alì Ekspert komìssìyası) rolu

 

Konfrans  materialları

 

Isaxan Isaxanlı

Aspirantların və gənc tətqiqatçların respublika elmi konfrans. II cild, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

 

11-12 fevral, 1998-ci il

Səh 59-61

Təhsilin seçmə prinsipləri

Konfrans materìallarí

Isaxan Isaxanlı

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər” konfransı, Bakı Dövlət Universiteti

15 aprel 1998

Səh.230-232

Azərbaycan ali təhsilində süzgəc prosesi

 

Ali məktəblərarası tematìk məcmuə

 

Isaxan Isaxanlı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı  İnstitutu. Bakı

1998

4-cü buraxılış,Səh.70-77.

Azərbaycanda özəl təhsilin yarnma zəruriliyi haqqında

 

Konfrans  materialları

 

Isaxan Isaxanlı

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransı, II cild

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.

23-24 fevral 1999-cu il

Səh.101-102

1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda təhsilinin inkişafına dair

 

Konfrans  materialları

 

Isaxan Isaxanlı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan EA-nın birgə keçirdiyi Gənc Alim­lərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş ümumrespublika elmi konfransí

Bakı– Elm

1999

Səh.73-74

Factors Related the Selec­tion process at the state and private Univer­sities.

T         The Positive and negative of                                      Sides       centralization

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

Journal of Azerbaijani Studies, Volume 2, number 2. Khazar University, Baku, Azerbaijan

191999

 

 

Bəlkə də Los-Ancelesin ən gözəl yeri elə UCLA-dir.

 

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-xəbər, № 64, -cu il. Xəzər Universitəsi

 

3 aprel 1999

 

Özəl alì məktəblərdə kadr hazírlığının bəzi xüsusìyyətlərì

 

Konfrans  materialları

 

Isaxan Isaxanlı

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problem­ləri, ali məktəblərarası elmi, səh.37-39.. Azərbaycan Respub­likası Təhsil Nazirliyi və M.F.Axundov adına Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu. Bakı-mütərcim.

 

1-2 mart 2000-ci il

 

Azərbaycanda özəl ali təhsìlìn bə`zi xüsusìyyətləri

 

Ali məktəblərarası tematìk məcmuə, II buraxılış.

Isaxan Isaxanlı

Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyi və M.F.Axundov adına Rus Dili və  Ədəbiyyatı İnstitutu. Bakı-mütərcim

25 aprel,  2000-ci  il

Səh.173-182

Özəl alì məktəblərdə məzunluq dìplomlarının verìlməsinə dair

 

Ali məktəblərarası tematik məcmuə, II buraxı­lış

Isaxan Isaxanlı

Azərbaycan Respublikası  Təhsil Nazirliyi və M.F.Axundov adına Rus Dili və  Ədəbiyyatı İnstitutu. Bakı-mütərcim

25 aprel, 2000-ci  il

Səh.182-184

Basis and continuation of Private education in Azerbaijan

 

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

6th Nordic Baltic Conference in Regional Science “Nordic-Baltic Sea Region on the eve of the 21st Century”; Riga, Latvia.

 

October  4-7, 2000

page 55-58

Azərbaycanda özəl ali təhsilin yaranması və inkişaf yolları  haqqında

 

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

AMEA Fəlsəfə və siyasi-hüquq tədqiqatlar institutu, “Politologiya” şöbəsi sosial-siyasi problemlər ( elmi məqalələr toplusu), 9-cu buraxılış

Bakı- 2003

Səh.32-36

Fərhad Ağazadə və latın əlifbasına keçid

 

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

Journal of Azerbaijani studies. Volume 6, numbers 3-4; Khazar University, Baku, Azerbaijan,

2003

p. 14-72

Azərbaycanda özəl ali məktəblərə tələbə qəbulu haqqında

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

“Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, Təhsil-Mədəniyyət-İncəsənət, Elmi-nəzəri və metodik jurnal, №3(15)

Bakı-2003

Səh.37-40.

Azərbaycanda tələbələrə və özəl ali məktəblərə dövlət yardım proqramları haqqında

 

Konfrans  tezisləri

 

Isaxan Isaxanlı

Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Bakı

2003

Səh.58-60

Tələbələrə və özəl ali məktəblərə dövlət yardım proqramlarına dünya təcrübəsi müstəvisindən baxış

 

Konfrans  materialları

 

Isaxan Isaxanlı

« Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri». Beynəlxalq elmi-praktik konfrans.  Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.

«Beynəlxalq Universitet» nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi, 2003

2003

Səh.124-126

K.D. Uşinski təlim-tərbiyə prosesində  əyanilik,

sistemlilik və əməyin rolu haqqında

 

K. D. Uşinskinin anadan olmasının 180 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans materialı

Isaxan Isaxanlı

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. «Beynəlxalq Universitet» nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi

24 dekabr 2004-cü il

 

«Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin çoxballı sistemi haqqında əsasnamə»yə dair bəzi mülahizələr

 

Məqalə

Isaxan Isaxanlı

“Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, Təhsil-Mədəniyyət-İncəsənət, Elmi-nəzəri və metodik jurnal, №4 (20). Bakı

2004

Səh.3-6

Akademik  Hüseyn  Əhmədov haqqında.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Bakı, Təhsil

2004

Səh.197

Azərbaycanda özəl ali məktəblərə tələbə qəbulunun bəzi aspektləri

 

Isaxan Isaxanlı

Journal of Azerbaijani studies. Volume 6, numbers 3-4; Khazar University, Baku, Azerbaijan

2003

p. 3-61

Azərbaycanda latın əlifbasına keçid.

 

 

Isaxan Isaxanlı

«Təhsil» cəmiyyəti, «Bilgi» dərgisi, Təhsil-Mədəniyyət-İncəsənət, Elmi-nəzəri və metodik curnal, № 3-4, Bakı

2005

Səh.38-49.

Azərbaycanda latın əlifbasına keçid. Tarixə qısa baxış və Fərhad Ağazadə

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər Xəbər, (curnal) №№ 197, 198, 199,  Xəzər Universitəsi

noyabr, dekabr 2005

 

Azərbaycan Yeni Türk Əlifba Komitəsi və savadsızlığın ləğv edilməsi kampaniyası

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər Xəbər, (curnal) № 218 , Xəzər Universitəsi

15 noyabr 2006

 

Yeni tədris iliniz mübarək.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 253, Xəzər Universitəsi

 

15 sentyabr 2008

 

25 məzunluq təntənəsi: Fərəhli nəticələr.

 

Lamiyə Namazova

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal) № 255, Xəzər Universitəsi.

 

15 oktyabr 2008.

 

Məzunlarımız rəqəmlərdə: 31-dən 1342-yə qədər.Xəzər

Lamiyə Namazova

Isaxan Isaxanlı

Xəbər, (curnal)  № 257, 15 Xəzər Universitəsi.

noyabr 2008.

 

Məzunlarımız arasında əcnəbilərin yeri

Lamiyə Namazova

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal) № 259, Xəzər Universitəsi.

15 dekabr 2008.

 

Yüksək səviyyəli kadrların işə cəlb edilməsinin bəzi məqamları.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 262 Xəzər Universitəsi

31 yanvar 2009

 

Əcnəbi tələbələrin cəlb edilməsi: dünyada gedən proseslər.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 264, Xəzər Universitəsi

 

28 fevral 2009

 

Hər şeyi unutduran təbəssüm.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 265, Xəzər Universitəsi

15 mart 2009

 

Qəbul imtahanlarında topladığı bal tələbənin səviyyəsi haqqında ilkin fikir yürütmək üçün əsas mənbədir.

Lamiyə Namazova 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal) № 267,. Xəzər Universitəsi.

 

15 aprel 2009

 

Biliyin qiymətləndirilməsinin 100 ballıq sistemi haqqında bəzi mülahizələr.

 

Isaxan Isaxanlı

Journal of Azerbaijani studies. Volume 10, numbers 3-4; Volume 11, numbers 1-4; Volume 12, numbers 1-2; The international symposium “Modern developmental trends and Turkic world”,

29-31 may, 2009

p. 199-203

Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi – Sergey Yesenin

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 270 Xəzər Universitəsi

 

31 may 2009.

Səh.16-26. 31 may 2009

Anama məktub, Axşam, “İran nəğmələri”ndən.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal) № 270. Xəzər Universitəsi

31 may 2009

Səh.27-28

Klassik rus poeziyasından tərcümələr.

 

 

Isaxan Isaxanlı

//“Bizim lider” qəzeti, № 09 (60)

18 iyul 2009-cu il.

 

Klassik rus poeziyasından tərcümələr.

 

 

Isaxan Isaxanlı

//“Bizim lider” qəzeti, № 10 (61),

4 sentyabr 2009-cu il.

 

Yeni dərs iliniz mübarək.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 273

15 sentyabr 2009

 

Yeseninin vətənində.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 273

15 sentyabr 2009.

Səh.22-26.

Yesenin poeziyasından tərcümələr

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  27. Xəzər Universitəsi

15 sentyabr 2009.

№ 273 Səh.

Mən onu necə görmüşəm. (Serqey Yesenin haqqında xatirələrim)

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Bizim lider” qəzeti, № 12 (63), və “Bizim fakt” qəzeti, № 1 (01),

 

12 oktyabar 2009-su il 3-18 dekabr 2009-cu il.

 

Yesenin poeziyasından tərcümələr

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Bizim lider” qəzeti, № 12 (63), və “Bizim fakt” qəzeti, № 1 (01),

 

12 oktyabar 2009-su il 3-18 dekabr 2009-cu il.

 

«Proşay,  Baku!»

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 275

15 oktyabr 2009

Səh.14-19

Yesenin poeziyasından tərcümələr

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 275

15 oktyabr 2009

Səh.19

80 yaşlı cavan aşıq - Aslan Kosalı

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Avropa” nəşriyyatı.  Bakı.

2009

Səh.170-172

Tələbələr tələbələrin gözü və sözü ilə

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 277

15 noyabr 2009

Səh.10-13.

«Do svidanğə, druq moy, do svidanğə».

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 280

31 dekabr 2009

Səh.12-18

Kİm deyir ki, əvəzedilməz insan yoxdur?

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər (curnal), aylıq dərgi, № 282

fevral 2010

Səh.14-15

Bir şeirin iki tərcüməsi haqqında

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Yeni dövr” qəzeti, № 49 (347)

19 mart 2010-cu il.

 

Yesenindən tərcümələrə dair: Bir şeirin üç tərcüməsi

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Bizim fakt” qəzeti, № 04 (06)

1-8 aprel 2010-cu il

 

Bir “metro səyahətim”dən doğan təəssüratlarım

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Xəzər Xəbər” jurnalı, aylıq dərgi, № 285

may, 2010

Səh.17-18.

Fərhad Ağazadə və latın əlifbasına keçid (Fərhad Ağazadənin anadan olmasının 130 illiyinə həsr edilir)

 

Isaxan Isaxanlı

“Kredo” qəzeti, № 27

26 iyun 2010-cu il

 

Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi – Serqey Yesenin

Kitab

Isaxan Isaxanlı

Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı

sentyabr 2010

372 Səh.

2010-2011-ci il tələbə qəbulu rəqəmlərdə

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 288

Sentyabr 2010

Səh.18. 

Xəzər universitəsi tibb fakültəsi: Dünən və bu gün

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 290

Noyabr, 2010

Səh.41-47. 

Səmimiyyət heykəli – Nəriman Həsənzadə - 80

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Kredo” qəzeti, № 8;

Xəzər-Xəbər, (curnal)  № 294

fevral 2011-ci il;

Mart, 2011

Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində.

 

 

Isaxan Isaxanlı

Xəzə Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı.

Bakı, 2011

96 Səh.

Bakı Yeseninin vəsfində.

 

 

Isaxan Isaxanlı

“Azərbaycan dünya ədəbiyyatında”. Beynəlxalq simpoziumun materialları Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı.

27-29 may 2011-ci il

Səh.22-22.Film about Khazar University