Syllabus

Psixologiyaya giriş (Introduction to Psychology)
Psixologiya tarixi (History of Psychology)
Psixologiyada nəzəriyyələr (Modern theories in Psychology)
Uşaq psixologiyası (Child Psychology)
Sosial Psixologiya (Social Psychology)
Psixologiyada tədqiqat metodları (Research Methods in Psychology)
Şəxsiyyət psixologiyası (Personality Psychology)
Psixoloji Konsultasiya (Counselling Psychology)
Klinik Psixologiya (Clinical Psychology)
Zehni psixologiya (Cognitiv Psychology)
Mərkəzi  sinir sisteminin anatomiya və fiziologiyası (Anatomy of CNN)
Klinik Psixologiya Magistr
Zehni Davranış Terapiyası (Cognitive Behavior Therapy)
Klinik Psixologiya (Clinical Psychology)
Hüquq Psixologiyası (Forencis Psychology)
Asılılıq Psixologiyası (Addiction Psychology)