Spring 2017 Course Load


  

KHAZAR UNIVERSITY
SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
COURSE LOAD - SPRING 2017
 CODE Subject Crd Instructor № std Grp Lang Prerequisite
Department of English Language and Literature \ BACHELOR
ENGL101 English Foundations-1 (failed) \Eşidib anlama və
nitq, Oxuyub anlama və yazı-1
4 Ilaha Khanaliyeva,
Jamala Mammadova
13 1 ENG  
ENGL102 English Foundations-2A \Eşidib anlama və nitq,
Oxuyub anlama və yazı-2
4 Leyla Rahimova 23 3 ENG ENGL101
ENGL102 English Foundations-2B \Eşidib anlama və nitq,
Oxuyub anlama və yazı-2
4 Gunel Mammadova 20 ENG
ENGL102 English Foundations-2C \Eşidib anlama və nitq,
Oxuyub anlama və yazı-2
4 Nubar Aghalarova 22 ENG
ENGL103 Academic English A \Eşidib anlama və nitq,
Oxuyub anlama və yazı-3A 
4 Gulnur Nabiyeva 15 2 ENG ENGL102
ENGL103 Academic English B \Eşidib anlama və nitq,
Oxuyub anlama və yazı-3B 
4 Arzu Mikayilzade 15 ENG
ENGL218 Academic language skills \Akademik dil bacarıqları 3 Zamira Gurbanova 10 1 ENG ENGL103
PSIR216 ESP (Social) \Xüsusi İngilis dili 3 Minara Farzaliyeva 25 1 ENG ENGL103
ENGL201 Grammar (pre.adv)-A \İngilis dilinin qramatikası
orta səviyyə
3 Lala Gamidova 23 2 ENG ENGL103
ENGL201 Grammar (pre.adv)-B \İngilis dilinin qramatikası
orta səviyyə
3 Narmin Mammadova 21
ENGL206 ESL (pre.adv)-A \Şifahi anlama və şifahi ifadə-1 3 Narmin Mammadova 22 2 ENG ENGL103
ENGL206 ESL (pre.adv)-B \Şifahi anlama və şifahi ifadə-1 3 Minara Farzaliyeva 30
ENGL311 Survey of British Literature-1 \Ölkə Ədəbiyyatı-1 3 Naila Gasimova 15 1 ENG  
ENGL322 Lexicology \Leksikologiya 3 Ilham Taghiyev 11 1 ENG LING215
ENGL335 Academic Writing \Akademik Yazı 3 Jamala Mammadova 8+11 1 ENG ENGL309
ENGL420 Literary Studies \Ədəbiyyatşünaslıq 3 Naila Gasimova 11 1 ENG  
LIT507 Literary Critique (History and Theory)
\Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
3 Naila Gasimova 14 1 ENG  
ENGL331 Shakespeare then and now \Şekspir qədim və müasir dövrlərdə 3 Firangiz Nasirova 11 1 ENG  
TESL428 Methods of TESL \İngilis dilinin tədris metodikası 3 Eynur Mehtiyev 12 1 ENG  
ENGL616 Internship (philology) \Təcrübə 3 Sevil Huseynova 13 1 ENG  
ENGL207 Introduction to Translation \Peşəkar tərcümənin əsasları 3 Irina Orujova 28 1 ENG  
ENGL309 English Composition \Yazılı anlama və yazılı ifadə 3 Lala Gamidova 14+ 1 ENG ENGL217
ENGL201
TRN443 Medical Translation-A \ Tibbi mətnlərin tərcüməsi-A 3 Elmira Aliyeva 25+11 2 ENG  
TRN443 Medical Translation-C \ Tibbi mətnlərin tərcüməsi-C 3 Zulfiyya Ibrahimova 8 ENG  
TRN315 Legal and Court Translation-A \Hüquq və Məhkəmə
sənədlərinin tərcüməsi-A
3 Zamira Gurbanova 20+12 2 ENG  
TRN315 Legal and Court Translation-C \Hüquq və Məhkəmə
sənədlərinin tərcüməsi-C
3 Zulfiyya Ibrahimova 10 ENG  
TRN380 Translation of Oil and Gas materials-A \Neft və Qaz
materiallarının tərcüməsi-A
3 Rafi Gurbanov 30 2 ENG  
TRN380 Translation of Oil and Gas materials-C \Neft və Qaz
materiallarının tərcüməsi-C
3 Gulnur Nabiyeva 10 ENG  
TRN370 Translation of scientific and technical Texts-A \
Elmi və texniki materialların tərcüməsi-A
3 Zamira Gurbanova 9+21 2 ENG  
TRN370 Translation of scientific and technical Texts-C \
Elmi və texniki materialların tərcüməsi-C
3 Lidia Gamidova 14 ENG  
TRN460 Oral Translation \Şifahi tərcümə 3 Zamira Gurbanova 29 1 ENG  
TRN425 Translation of literary texts-A \Bədii mətnlərin tərcüməsi-A 3 Elmira Aliyeva 22+9 2 ENG  
Translation of literary texts-C \Bədii mətnlərin tərcüməsi-C 3 Lidia Gamidova 12 ENG  
ENGL413 Proverbs Interpretation \Atalar sözləri 3 Lidia Gamidova 28 3 ENG  
TRN462 Sight Translation-A \Yazılı mətnlərin şifahi tərcüməsi 3 Zamira Gurbanova 17+12 3 ENG  
Sight Translation-C \Yazılı mətnlərin şifahi tərcüməsi 3 Sevil Huseynova 10 ENG  
INTE403 Internship (translation) \Təcrübə 3 Jamala Mammadova 35 1 ENG  
Department of English Language and Literature -  Masters on Linguistics 
ENGL601 Phonetics \Fonetika 3 Firangiz Nasirova 12 1 ENG  
ENGL602 Language Planning and Language Policy \Dilin
planlaşdırılması və dil siyasəti
3 Naila Gasimova 12 1 ENG  
ENGL608 Translation and Interpretation Theory \Yazılı və şifahi
tərcümə nəzəriyyəsi
3 Irina Orujova 9 1 ENG  
ENGL503 American Authors \Amerika Ədəbiyyatçıları 3 Sevda Salayeva 8 1 ENG  
Department of Azerbaijani Language and Literature
AZLL104 Advanced Azerbaijani Language \Azərbaycan dili
yüksək səviyyə
3 Reyhan Madatova 32 1 AZE AZLL101
AZLL105 Azerbaijani Literature \Azərbaycan Ədəbiyyatı-1 3 Khatira Bashirli 40 1 AZE  
AZLL101 Azerbaijani Language-A \Azərbaycan dili-1 3 Sevinj Aghayeva 22 2 AZE  
AZLL101 Azerbaijani Language-B \Azərbaycan dili-1 3 Sevinj Aghayeva 21 AZE  
Department of History and Archeology
AZH150 Azerbaijan History (failed) \Azərbaycan Tarixi 3 Gunay Novruzova 21+7 1 AZE  
HIST394 History of Turkic Nations \Türk Xalqlarının tarixi 3 Ziyad Amrahov 34 1 AZE AZH150
Department of Geography and Environment
GEOG311 Geography of European Countries \
Avropa Ölkələrinin Coğrafiyası
3 Ramil Sadigov 9+2 1 ENG  
Department of Philosophy and Sociology
PHIL110 Introduction to Philosophy \ Fəlsəfəyə Giriş 3 Mail Yagubov  40+ 1 AZE  
SOC101 Introduction to Sociology \ Sosiologiyaya giriş 3 Javid Shahmaliyev 11+ 1 AZE  
Department of Psychology
SOC102 Statistics-1 \Statistika-1 3 Mahammad Nurmammadov  9 1 AZE  
PSYC201 Human Development \İnkişaf və Yaş Psixologiyası 3 Aytaj Salimova 14 1 AZE  
PSYC208 Pedagogical Psychology \Pedaqoji Psixologiya 3 Gunay Aghayeva 16+ 1 AZE  
PSYC202 Physiological Psychology \Fizioloji Psixologiya 3 Kamala Aliyeva 6 1 AZE  
PSYC304 Emotions and Motivations \Duyğular və Motivasiya 3 Farah Adigozalova 36 1 AZE PSYC102
PSYC307 Psychological tests and measurements \
Psixoloji testlər və ölçmə
3 Tahmasib Javadzade 6 1 AZE  
PSYC312 Neuropsychology \ASF və sensor sistemin fiziologiyası 3 Aygun Isgandarova 7 1 AZE  
PSYC305 Experimental Psychology \Eksperimental Psixologiya 3 Laman Verdiyeva 12 1 AZE PSYC102
PSYC306 Psychopathology \Psixopatalogiya 3 Roya Mirzayeva 8 1 AZE  
PSYC420 Psychopharmacology \Psixofarmokologiya 4 Aygun Isgandarova 11 1 AZE PSYC306
PSYC422 Psychotheraphy \Psixoterapiya 3 Anar Babayev 12 1 AZE  
PSYC440 Child Psychopathology \Uşaq Psixopatalogiyası 3 Kamala Aliyeva 11 1 AZE PSYC306
PSYC430 Forensic Psychology \Məhkəmə Psixologiyası 3 Laman Verdiyeva 13 1 AZE PSYC401
Department of Psychology- Masters on General and Clinical Psychology
CPSY610 Child and Adolescent Clinical Psychology \
Uşaq və Yeniyetmə Klinik Psixologiyası
3 Tahmasib Javadzade 10 1st AZE  
CPSY640 Research and Statistics in Clinical Psychology \
Klinik Psixologiyada tədqiqat və statistika
3 Elsevar Mammadov 12 1st AZE  
CPSY740 Family Psychology \Ailə Psixologiyası 3 Melek Karimova 12 1st AZE  
CPSY630 Modern Theories in Psychology \Psixologiyada müasir nəzəriyyələr 3 Roya Mirzayeva 12 1st AZE  
Department of Languages and Cultures
ARAB207 Arabic-2 \Ərəb dili-2 3 Elvusal Mammadov 16 1 ARAB ARAB206
CHIN202 Chinese-2 \Çin dili-2 3 Lu Di 8 1 CHIN CHIN201
PERS207 Persian-2 \Fars dili-2 3 Zivar Huseynli 16 1 PERS PERS206
FREN202 French-2 \Fransız dili-2  3 Irada Piriyeva 10 1 FREN FREN201
GER202 German-2 \Alman dili-2 3 Sevinj Allahverdiyeva 22 1 GER GER201
REL301 Introduction to World Religions \Dünya Dinlərinə giriş 3 Elnura Azizova 26 1 AZE  
REL215 Islamic History \İslam tarixi  3 Elnura Azizova 29 1 AZE  
Department of Music and Fine Arts
AZC201e Azerbaijani Culture (Chorus) 3 Zulfiyya Sadigova 13 1 AZE  
AZC201h Azerbaijani Culture (Painting) 3 Afag Karimova 1 1 AZE  
AZC201d Azerbaijani Culture (Classic music) 3 Yegana Akhundova 10 1 AZE  
AZC201c Azerbaijani Culture (Carpet-making) 3 Afag Karimova 2 1 AZE  
AZC201b Azerbaijani Culture Dance (boys)  3 Telman Aliyev 10 1 AZE  
Azerbaijani Culture Dance (girls)  3 Sabina Minasazova 8 1 AZE  
Department of Political Science and International Relations \ BACHELOR
PSIR150 Ancient and Mediaval social history of political thought \Qədim və Orta əsr sosial siyasi fikir tarixi 3 Kanan Allahverdiyev 31 1 AZE PSIR110
PSIR250 History of International Relations-A \Beynəlxalq
Münasibətlər Tarixi
3 Baba Bayramli 48 1 ENG  
PSIR250 History of International Relations-B \Beynəlxalq
Münasibətlər Tarixi
3 Gunay Bayramova 35 1 ENG  
PSIR251 International Organizations-A \Beynəlxalq Təşkilarlar 3 Elmar Mustafayev 33 1 ENG  
PSIR251 International Organizations-B \Beynəlxalq Təşkilarlar 3 Ayaz Rzayev 51 1 ENG  
PSIR252 Culture and Art of Europe \Avropa mədəniyyəti
və incəsənəti
3 Elsevar Mammadov 12 1 ENG  
PSIR350 Political Sociology \Siyasi Sosiologiya 3 Mahammad Muradov 20 1 ENG  
PSIR352 International Political Economy \Beynəlxalq
Siyasi İqtisadiyyat
3 Zibar Huseynova 20 1 ENG PSIR303
PSIR110
PSIR475 Nation and Nationalism \Millət və Millətçilik 3 Fatma Alakbarova 20 1 ENG  
PSIR351 Foreign Policy of Azerbaijan \Azərbaycanın xarici
siyasəti
3 Rashad Aghazade 37 1 ENG  
PSIR451 Modern Integration Processes \Müasir İnteqrasiya
prosesləri
3 Mukhtar Hajizade
(Jean Monnet)
30 1 ENG PSIR301
PSIR358 Democracy: Theory and Practice-A \Demokratiya:
nəzəriyyə və təcrübə-A
3 Rashad Aghazade 37 1 ENG  
PSIR358 Democracy: Theory and Practice-B \Demokratiya:
nəzəriyyə və təcrübə-B
3 Rashad Aghazade 25 1 ENG  
PSIR460 European Union Law \Avropa Birliyi hüququ 3 Zibar Huseynova 26 1 ENG HIST144
PSIR450 Comparative Politics \Müqayisəli Siyasət 3 Elvin Yusifli 41 1 ENG PSIR110
PSIR357 Ethnopsychology of European Countries \Avropa
Ölkələrinin Etnopsixologiyası
3 Kanan Allahverdiyev 10 1 ENG PSIR250
PSIR356 Conflictology \Konfliktologiya 3 Aygul Ismayilova 9 1 ENG  
PSIR452 World Economy \Dünya İqtisadiyyatı 3 Ziya Mursalzade 10 1 ENG  
PSIR501 Internship \Təcrübə 3 Mukhtar Hajizade
(Jean Monnet Chair)
36 1    
Department of Political Science and International Relations \ Masters on International Relations
PSIR551 Contemporary issues of international relations \
Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri
3 Baba Bayramli 4 1 ENG  
PSIR400 Research Methods \ Tədqiqat metodları 3 Elsevar Mammadov 4 1 ENG  
PSIR552 Comparative Regionalisms \Müqayisəli Regionalizmlər 3 Mukhtar Hajizada
(Jean Monnet Chair)
4 1 ENG  
PSIR553 Global Security and Governance \Qlobal təhlükəsizlik
və idarəçilik
3 Elmar Mustafayev 4 1 ENG  
PSIR576 Democracy: Theory and Practice \Demokratiya:
nəzəriyyə və təcrübə
3 Rashad Aghazade 4 1 ENG  
PSIR651 Internship (Apprenticeship) \Elmi-pedaqoji təcrübə 3 Mukhtar Hajizada
(Jean Monnet Chair)
1 1 ENG  
THES600 Thesis \Magistr dissertasiyasının müdafiəsi     1 1 ENG  
Department of Law 
LAW102 Law Enforcement Systems \HüquqMühafizəOrqanları 3 Jabir Khalilov 12+10 1 AZE  
LAW220 Family Law \Ailə Hüququ 3 Akif Alizade 13+ 1 AZE  
INTL262 Human Rights \İnsan Hüquqları 3 Akif Alizade 29+ 1 AZE  
INTL652 International Humanitarian Law \Beynəlxalq
Humanitar Hüquq
3 Saadat Novruzova 23 1 ENG  
Department of Computer Science and Engineering
CMS101 Introduction to Computer Science 3 Lamiya Namazova 30 1 AZE  
Department of Mathematics
MATH101 Calculus-A \Riyaziyyat-A 3 Mahammad Nurmammadov  43 2 AZE  
Calculus-B \Riyaziyyat-B 3 Mahammad Nurmammadov  37  
Department of Biology 
MED315 Life Science-A 3 Parvana Bakshaliyeva 35 2 AZE  
MED315 Life Science-B 3 Parvana Bakshaliyeva 39 AZE  
Major - DESIGN
DSN105 Drawing-2 \Qrafika-2 3 Anar Hasanov 7 1 AZE  
DSN131 Principles of Design-1 \Dizayn əsasları-1 3 Anar Hasanov 7 1 AZE  
DSN107 History of Design \Dizayn tarixi 3 Afag Karimova 7 1 AZE