Curriculum

050115 – Coğrafiya müəllimliyi

1-ci il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 101 İngilis dilinin əsasları 1 4 yox   ENGL 102 İngilis dilinin əsasları 2 4 ENGL 101
ASC 201  Azərbaycan mədəniyyəti 3 yox   AZH 150  Azərbaycan tarixi 3 yox
AZLL 101 Azərbaycan dili-1 3 yox   AZLL105 Azərbaycan ədəbiyyatı  3 yox
GEOG 101 Yerşünasliq  3 yox    EDU 101 Təhsilə giriş  3 yox
CMS 101 Kompüter elminə giriş 3 yox   GEOG 101 Geomorfologiya 3 yox
  Kredit 16       Kredit 16  
2-ci il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 103 Akademik ingilis dili  4 ENGL 102   ENGL 216 Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dili 3 ENGL 103
GEOG 202 Hidrologiya  3 GEOG 204   PSYC 304 Təhsil psixologiyasının əsasları  3 EDU 101
GEOG 204 Metereologiya və iqlimşünaslıq 3 yox    GEOG 206 Kartoqrafiya GİS əsasları ilə  3 yox
SOC 101 Sosiologiya (Sosial-1) 3 yox    GEOG 208 Dünyanın fiziki coğrafiyası  3 GEOG 101
PHIL 101 Fəlsəfəyə giriş (Humanitar-1) 3 yox    MED 315 Mülki müdafiə və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 3 yox
          PHIL 110 Mədəniyyət fəlsəfəsi (Humanitar-2) 3 yox
  Kredit 16       Kredit 18  
3-cü il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
GEOG 301 Geologiya  3 GEOG 101   GEOG 304 Su ehtiyatlarının idarəedilməsi  3 yox
GEOG 302 Ətraf mühit 3 GEOG 101   GEOG 306 Azərbaycan fiziki və iqtisadi coğrafiyası  3 yox
GEOG 432 Biocoğrafiya  3 yox    EDU 302 Kurikulum və qiymətləndirmə strategiyaları 3 EDU 101
MGT 410 Təşkilati davranış (Sosial-2) 3 yox    GEOG 308 Dünyanın iqtisadi coğrafiyası 3 GEOG 208
GEOG 333 Urbanizasiya və torpaq planlaşdırması (Seçmə-1) 3 yox    GEOG 310 Torpaqşünaslıq 3 yox
          PHSC 111 Fizika 3 yox
  Kredit 15       Kredit 18  
4-cü il
Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
EDU 407 Passiv praktika  6 EDU 101   EDU 408 Aktiv pedaqoji praktika  6 EDU 101
EDU 437 Coğrafiyanın tədrisi metodikası  3 EDU 101
EDU 302
  GEOG 407 Landşaftşünaslıq  3 GEOG 206
GEOG 401 Ətraf mühitinin idarəedilməsi  3 GEOG 210    GEOG 425 Geodeziya  3 yox
GEOG 303 Turizm coğrafiyası (Seçmə-2) 3 yox   GEOG 421 Çöl işi  3 yox
GEOG 403 Xəzərşünaslıq (Seçmə-3) 3 yox          
  Kredit 18       Kredit 15  
  Ümumi 132            
Film about Khazar University