“Dil, ədəbiyyat və dilçilik fəlsəfəsi” adlı beynəlxalq konfrans olacaq

2019-cu il noyabrın 21 və 22-də Xəzər Universiteti İngilis dili və ədəbiyyatı departamenti “Dil, ədəbiyyat və dilçilik fəlsəfəsi” adlı beynəlxalq konfrans keçirəcək.

Konfrans bu mövzuları əhatə edəcək:

 • Dil fəlsəfəsi
 • Fəlsəfi poeziya və fantastika
 • Dilçilik fəlsəfəsi
 • Ədəbi tənqid
 • Müqayisəli ədəbiyyat
 • Tətbiqi dilçilik
 • Tarixi və müqayisəli dilçilik
 • Koqnitiv dilçilik
 • Sosiolinqvistika
 • Psixolinqvistika
 • Praqmatika, semantika və sintaksis
 • Dil tədrisi və təlimində yeniliklər
 • İngilis dilinin xarici/ikinci dil kimi tədrisi
 • Dilin və ədəbiyyatın tədrisi
 • Dilin mənimsənilməsi
 • E-Təlim və E-Tədris
 • Qiymətləndirmə, metodologiya və sinfidə dərsləri
 • Tərcüməşünaslıq

Daha ətraflı məlumat üçün englangconf@khazar.org ünvanına e-mail göndərə bilərsiniz.


Film about Khazar University