Riyaziyyat sahəsində məqalələr çap olundu

Riyaziyyat sahəsində daha iki elmi məqalə Xəzər Universiteti adından yüksək impakt faktorlu jurnalda çap olundu.

Xəzər Universitetinin Riyaziyyat departamenti yüksək impakt faktorlu jurnallarda universitet adından məqalə çapı istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Son olaraq daha iki məqalə çapdan çıxmışdır. Bunlar aşağıdakılardır:

1. Deniz N.B. & Gahramanov I. Pentagon identities arising in supersymmetric gauge theory computations. // Theoretical and Mathematical Physics, volume 198, issue 2, 2019, pp. 214-224

2. Shakhmurov V.B. & Sahmurova A. Mixed problems for degenerate abstract parabolic equations and applications. // Carpathian J. Math., volume 34, issue 2, 2018, pp. 247-254

Film about Khazar University