Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsinin yeni tədqiqatı nəşr edilib

Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsinin Nanotexnologiya laboratoriyasının apardığı tədqiqatın nəticələrini özündə əks etdirən “PVDF/h-BN hybrid membranes and their application in desalination through AGMD” adlı məqalə Membrane Water Treatment jurnalında nəşr edilmişdir. 

Məqaləni bu link vasitəsilə oxumaq olar:

http://www.techno-press.com/content/?page=article&journal=mwt&volume=9&num=4&ordernum=3.

Tədqiqat işi Dr. Hassan Niknafsın və Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər fakültəsinin əməkdaşlarının dəstəyi ilə Dr. Rasoul Moradi tərəfindən aparlıb.

Bundan başqa, Dr. Rasoul Moradi “International Journal of Material Science and Research" jurnalının redaktə heyətinə üzv seçilib. Jurnalla aşağıdakı keçid vasitəsilə tanış olmaq olar:

https://madridge.org/journal-material-science-research/editors.php.

Film about Khazar University