İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamentinin müəlliminin məqaləsi Gürcüstanda çap olunub

İngilis dili və ədəbiyyatı departamentinin müəllimi İlham Tağıyevin “İngilis Linqvistik Yumoru Semiotika Çətiri Altında” başlıqlı məqaləsi Gürcüstanda çıxan “Semiotcs” jurnalının 2017-ci il 17 ci sayında çap olunub.

Müəllif ingilis linqvistik yumoruna semiotik cəhətdən yanaşmaqla ənənəvi baxışdan fərqli yumor növlərini eyni kateqoriyaya daxil etməyi təklif edir.

Film about Khazar University