Xəzər Universitetinin müəlliminin elmi məqaləsi çap olundu

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşri olan “Filologiya məsələləri” jurnalının 2017-cı il tarixli 18-ci sayında Xəzər Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı departamentinin müəllimi Qardaşxan Əzizxanlının “Çağdaş vətəndaşlıq lirikasinda milli birlik motivləri (Məmməd Araz, Söhrab Tahir AzərAzər və Məmməd İsmayılın yaradıcılığı əsasında”) adlı elmi məqaləsi çap olunmuşdur.

Məqalə ilə bu linkdə tanış ola bilərsiniz.

Film about Khazar University