Doktorantın yerli jurnalda növbəti elmi məqaləsi çap edildi

Xəzər Universiteti Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin dekan müavini Validə Kərimovanın (doktorant) “N.Çomskinin Kartezian diçiliyə münasibəti: Dilin anadangəlmə olması prinsipi” adlı elmi məqaləsi “Filologiya məsələləri” jurnalının 17-ci sayında çap edilmişdir (ISSN 2224-9257).Məqalədə dilçiliyin inkişafından, dilin empirik tədqiqindən və s. geniş söhbət açılır.

Məqaləni tam şəkildə aşağıdakı link vasitəsi ilə oxumaq olar:

http://www.filologiyameseleleri.net/pdf/2017/n17.pdf

Film about Khazar University