Təhsil Siyasəti İnstitutu

Təhsil Siyasəti İnstitutu tədrisin təkmilləşdirilməsi, təhsildə idarəetmə metodlarının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə tədqiqatlar aparır və treyninqlərin təşkili ilə məşğul olur.

Bukletimiz: institute of education policy brochure

Powerpoint təqdimatı: Khazar IEP ENG

Tədqiqat sahələri

Kurikulum və təlimat:

 • Kurikulum nəzəriyyəsi
 • Təlim nəzəriyyəsi
 • Kurikulumların təşkili
 • Təlimatların tərtibi (ibtidai, orta və ali təhsil səviyyələrində)
 • Təhsilin ümumi əsasları

Təhsil İdarəsi:

 • Təhsil İdarə olunmasının əsasları
 • Təhsildə idarəçilik (məktəb, kolleclərin peşəkar səviyyədə təşkili, idarə edilməsi və inkişaf etdirilməsi, təhsil müəssisələrində rəhbərlik və idarəetmə)
 • Azərbaycanda təhsil siyasəti və planlaşdırma (Təhsil Qanunu da daxil olmaqla)
 • Təhsilin iqtisadiyyatı və maliyyələşdirilməsi
 • Ali təhsilin təşkili və idarə edilməsi
 • Tədrisin və kadrların müşahidəsi və qiymətləndirilməsi

 Müqayisəli və Beynəlxalq Təhsil:

 • Müqayisəli Təhsilin tarixi inkişafı
 • Müqayisəli Təhsildə tədqiqat metodları
 • Təhsil sistemləri; ibtidai, orta və ali təhsil modelləri

Təhsilin tarixi və fəlsəfəsi:

 • Təhsilin fəlsəfi əsasları
 • Təhsilin Sosiologiyası
 • Təhsilin tarixi
 • Ali təhsilin tarixi
 • ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Yaponiyada təhsil
 • İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsil (Çin, Hindistan, Türkiyə, Azərbaycan)

Təhsil psixologiyası:

 • Təhsilin psixoloji əsasları
 • Sosial Psixologiyanın (və İnsan İnkişafı) prinsipləri
 • Təlim və motivasiya
 • Fizikometrika
 • Kəmiyyət metodları (Eksperimental dizayn, statistik nəticə, korrelyasiya, reqressiya, Faktor təhlili, dəyişkən metodlar, keyfiyyət faktı)
 • Tədqiqat metodologiyası (Kompüter metodları, statistik modellər)

Fənnə giriş və Sosial Qrup Təhsilinin prinsipləri

 • Xarici dil
 • Elm
 • Sağlamlıq və həyat haqqında elm
 • Xüsusi təhsil
 • Tək fənnin tədrisi
 • Bir neçə fənnin tədrisi
 • Dini təhsil
 • Milli azlıqların təhsili
Film about Khazar University