Sillabuslar

Yaz 2018

Mühacirət ədəbiyyatı

World Education Systems

Türk Dünyası Mədəniyyəti   

İnsanın İnkişaf Mərhələləri

Persian

German Language 

Electrical Measurements

Astronomiya

Quantum Mechanics

Optika

Akustika

Earth Studies

Geodesy

Earth and Space (B) 

Earth and Space (A)

Geology

Caspian Studies

World Economical Geography

Life Science

Introduction to Food Safety

Botanics-1

Computer Application in Education

Computer in Education 

Database Structure

Internet Prograning

Math Analysis-1

Math Analysis-2

Ordinary Differential Equations

Azerbaijani History (A)

Azerbaijani History (C)

Etnography

History of World Civilizations-2

Azerbaijani Literature

Modern Azerbaijani Language-2(A) 

Modern Azerbaijani Language-2(C)

Modern Azerbaijani Language-2(B)

Introduction to Education (A) 

İntroduction to Education (B)

Educational Psychology


İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti

Akademik İngilis Bacarıqları 

Cari məsələlər İngilis dilində

İngilis dilinin tarixi

İngilis dilində inşa

Amerika ədəbiyyatı

Britaniya ədəbiyyatı-2


Tarix və Arxeologiya Departamenti 

Azərbaycan tarixi (A), (B)

Arxeologiya 

Dünya Sivilizasiya tarixi-1 

Azərbaycan tarixi-1 

Azərbaycan tarixi -3 

Orta əsrlər Avropa tarixi 

Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi 

Türk xalqları tarixi-1 

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi 

Muzeyşünaslıq 

Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı 


Azərbaycan dili və Ədəbiyyat Departamenti

Azərbaycan ədəbiyyatı (A) 

Azərbaycan ədəbiyyatı (B) 

Azərbaycan ədəbiyyatı (C ) 

Müasir Azərbaycan dili-1 (A) 

Müasir Azərbaycan dili-1 (B) 

Müasir Azərbaycan dili-1 (C ) 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi-1 

Müasir Azərbaycan dili-3 (A) 

Müasir Azərbaycan dili-3 (B) 

Dilçiliyin əsasları 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi-3 

Dünya ədəbiyyatı-1 

Türkologiyaya giriş 

Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası 

Əski əlifba (A) 

Əski əlifba (B) 

Müasir ədəbi cərəyanlar

Mühacirət ədəbiyyatı


Biologiya Departamenti 

Mülki müdafiə və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

Ümumi biologiya 

Bioinformatikaya giriş 

Bitki fiziologiyası 

Biokimya 

Ekologiya və təkamül biologiyası 


Riyaziyyat Departamenti

Elementar riyaziyyat

Riyazi analiz-1

Riyazi analiz-2

Xətti cəbr

Analitik həndəsə KOMPÜTER ELMLƏRİ DEPARTAMENTİ

Kompüter elmlərinə giriş (A)

Kompüter elmlərinə giriş (B) 

Kompüter elmlərinə giriş (C) 

Kompüter elmlərinə giriş (D) 

Kompüter elmlərinə giriş (E) 

Kompüter elmlərinə giriş (F) 

Əməliyyat sistemləri

Kompüter qrafikasıFizika Departamenti

Molekular fizika 

Termodinamika 

Elektrodinamika Təhsil Departamenti 

Ana dilinin tədrisi metodikası

Tarixin tədrisi metodikası

Təhsilə giriş (A)

Təhsilə giriş (B)

Təhsil psixologiyası

Dünya təhsil sistemləri

Ali təhsil pedaqogikası


Ətraf Mühit və Coğrafiya Departamenti

Dünya regional coğrafiyası 

Geomorfologiya 

Kartoqrafiyaya giriş və GIS 

Dünyanın fiziki coğrafiyası 

Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası 

Biocoğrafiya 

Yer kürəsi və fəza elmi

Sosial Elmlər

Təşkilati Davranış


Dillər və Mədəniyyət Departamenti

Alman dili-1

Magistratura

Fonologiya 

Mühacirət ədəbiyyatı

Dünya təhsil sistemləri

Ali təhsil pedaqogikası

Müasir ədəbi cərəyanlar

Mühacirət ədəbiyyatı

Film about Khazar University