Sillabuslar

Yaz 2018

Mühacirət ədəbiyyatı

World Education Systems

Türk Dünyası Mədəniyyəti   

İnsanın İnkişaf Mərhələləri

Persian

German Language 

Electrical Measurements

Astronomiya

Quantum Mechanics

Optika

Akustika

Earth Studies

Geodesy

Earth and Space (B) 

Earth and Space (A)

Geology

Caspian Studies

World Economical Geography

Life Science

Introduction to Food Safety

Botanics-1

Computer Application in Education

Computer in Education 

Database Structure

Internet Prograning

Math Analysis-1

Math Analysis-2

Ordinary Differential Equations

Azerbaijani History (A)

Azerbaijani History (C)

Etnography

History of World Civilizations-2

Azerbaijani Literature

Modern Azerbaijani Language-2(A) 

Modern Azerbaijani Language-2(C)

Modern Azerbaijani Language-2(B)

Introduction to Education (A) 

İntroduction to Education (B)

Educational Psychologyİngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti

Tarix və Arxeologiya Departamenti
Orta əsrlər Avropa tarixi
Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat Departamenti

Azərbaycan ədəbiyyatı (C )
Müasir Azərbaycan dili-1 (B)
Müasir Azərbaycan dili-3 (A)
Dilçiliyin əsasları


Biologiya Departamenti


Riyaziyyat Departamenti


KOMPÜTER ELMLƏRİ DEPARTAMENTİ


Fizika Departamenti

Təhsil DepartamentiƏtraf Mühit və Coğrafiya Departamenti

Dünya reqional coğrafiyası
Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası

Sosial Elmlər

Dillər və Mədəniyyət Departamenti


Magistratura