Sillabuslar

İngilis dili və Ədəbiyyatı Departamenti

Tarix və Arxeologiya Departamenti
Orta əsrlər Avropa tarixi
Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat Departamenti

Azərbaycan ədəbiyyatı (C )
Müasir Azərbaycan dili-1 (B)
Müasir Azərbaycan dili-3 (A)
Dilçiliyin əsasları


Biologiya Departamenti


Riyaziyyat Departamenti


KOMPÜTER ELMLƏRİ DEPARTAMENTİ


Fizika Departamenti

Təhsil DepartamentiƏtraf Mühit və Coğrafiya Departamenti

Dünya reqional coğrafiyası
Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası

Sosial Elmlər

Dillər və Mədəniyyət Departamenti


Magistratura