Mühasibatlıq

Xəzər Universitetinin Mühasibatlıq şöbəsinin əsas vəzifələri barədə məlumat:

1. Universitetin bütün fəaliyyət dövründə mühasibat uçotunu fasiləsiz həyata keçirmək;

2. Universitetin maliyyə vəsaitin təyinatı üzrə və səmərəli istifadə edilməsini və xərclərin uçotunu həyata keçirmək;

3. Universitetin aktiv və öhdəliklərinin uçotunun həyata keçirilməsinin təmin olunması və onlara nəzarəti təşkil etmək;

4. Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin və dövriyyə vəsaitlərinin inventarizasiyalarının keçirilməsi, əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi və onların nəticələri üzrə köhnəlmiş və yararsız hala düşmüş inventarların silinməsi barədə universitetin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

5. İlkin uçot sənədlərini, mühasibat uçotu registrlərini, mühasibatlıq hesabatlarını, mühasibat uçotu və maliyyə əməliyyatları ilə bağlı digər sənədləri tərtib etmək;

6. Universitetdə mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması və tətbiq olunan mühasibat uçotu proqramlarının təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar təkliflər vermək;

7. Universitet üzrə mühasibat uçotunun beynəlxalq və milli standartlara uyğun təşkilini həyata keçirmək;

8. Universitetin işçilərinə əmək haqlarının və digər ödəmələrin (o cümlədən, ezamiyyə xərclərinin) düzgün hesablanmasını və vaxtında ödənilməsini, habelə əmək haqlarından və digər ödəmələrdən vergi və tutulmaların düzgün hesablanaraq vaxtında aidiyyəti üzrə ödənilməsini təmin etmək;

9. Bank və xəzinə əməliyyatlarını həyata keçirmək məqsədi ilə zəruri tədbirlər görmək;

10. Universitet üzrə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada təqdim olunması nəzərdə tutulan məlumat və hesabatları, o cümlədən icmallaşdırılmış maliyyə hesabatlarını hazırlamaq;

11. Maliyyə, büdcə, ştat, kassa və digər norma və intizamlara riayət etmək;

12. Mühasibat uçot sənədləri və məlumatlarının elektron və kağız daşıyıcılarda saxlanılmasının təmin edilməsi üçün müvafiq işləri həyata keçirmək.

Film about Khazar University