Maliyyə şöbəsi

Maliyyə şöbəsi universitetin maliyyə prosedurlarını idarə edir və maliyyə fəaliyyəti haqqında tam və dəqiq məlumatı təmin edir.

Maliyyə şöbəsinin fəaliyyəti statistik işlərin planlaşdırılması və idarəedilməsini, habelə maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması məqsədi ilə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks və operativ təhlilini əhatə edir. 

Şöbə həmçinin mühasibat uçotu, monitorinq, hesabat və iqtisadi təhlil işlərində uyğun universitet bölmələrinə də texniki köməklik göstərir.


Əlaqə:

Nağı Bayramlı

Maliyyə şöbəsinin direktoru

E-mail: nbayramli[at]khazar.org

Telefon: (+994 12) 421 10 93 (236)

Film about Khazar University