Zərgərlik


Xəzər Universitəsi nəzdində zərgərlik mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəz 2007-ci ildə yaradılmışdır.

Xəzər Universiteti zərgərlik mərkəzi həm də kredit qazanmaq məqsədi ilə zərgərlik sənətini seçmə kurs kimi götürən

tələbələr üçün emalatxanadır. Burada daha çox gümüş üzərində iş aparılır.

Xəzər Universiteti zərgərlik mərkəzində emalatxana işlərinə peşəkar zərgər rəhbərlik edir