Xalça muzeyi

Azərbaycan qədim zamanlardan bəri dünya xalçaçılıq mərkəzlərindən biri olmuşdur. Mütəxəssislər Azərbaycanda Quba-Şirvan, Qarabağ, TəbrizGəncə-Qazax kimi dörd əsas xalçaçılıq məktəbini qeyd edirlər.

Xəzər Universitetinin Xalça Müzeyi həm muzey, həm də emalatxana kimi fəaliyyət göstərir. Peşəkar sənətkarların başçılıq etdiyi muzey və emalatxanada toplanan kiçik və böyük ölçülü xalça və başqa toxunma əşyalar əsasən tələbələr tərəfindən hazırlanmışdır.

Müzey və emalatxana incəsənət üzrə seçmə fənn götürərək kredit qazanmaq istəyən tələbələrin istifadəsi üçün də açıqdır.

Burada emalatxana işlərinə peşəkar rəssam rəhbərlik edir.

Film about Khazar University