Direktorlar və Qəyyumlar Şurası

Sədr

Hamlet Isaxanlı 

Email: hamlet@khazar.org

Telefon: (994 12) 422 52 53

Biblioqrafiya


Assistent

Sevda Salayeva 

Email: ssalayeva@khazar.org

(994 12) 422 52 53/ ext. 237