Məzunluq andı

Xəzər Universitəsi Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan ilk özəl ali məktəbdir. Universitədə məzunluq tədbirləri Universitənin himni ilə müşaiyət olunan xüsusi ənənə ilə keçirilir, məzunlar məzunluq andını söyləyərək and içirlər.


Məzunluq andı

"Xəzər Universitəsində əldə etdiyim bilik və bacarığı tətbiq edərək ailəm,xalqım və vətənim üçün faydalı olacağıma and içirəm!Xəzər Universitəsinin şərəfini qoruyacağıma and içirəm!"