Tələbə valsı


Dinlə: students song waltz.mp3

Sözlər: Hamlet İsaxanlı

Musiqi: Ramiz Mustafayev


İlham pərim nur çilədi

Göy ümmanın qırağında.

“Xəzər”imi həkk elədi

Ömrümün şah varağında.

 

Pak əmələ vurulmuşam,

Könül, demə yorulmuşam,

Damla‐damla durulmuşam

“Xəzər”imin sorağında.

 

Təbiət eşqə düçarmış,

Xəyallar qanad açarmış,

Ulduzlar şölə saçarmış

“Xəzər”imin çırağında.

 

Ayrılığa dözsəm əyər,

Məftun könlüm qəribsəyər,

Xumar‐xumar gülümsəyər,

Nəğmə deyər fərağında.

Film about Khazar University