Xəzər Universitetinin himni

Dinlə:

Xəzər Universitəm

Sözlər: Hamlet İsaxanlı

Musiqi: Vasif Adıgözəlov və Ramiz Mustafayev


Xəzərimin sahilində əzəmətli Bakımda

Dünyamıza şəfəq saçar Xəzər Universitəm.

Şer, sənət, insaniyyət dərslərindən pay verər,

Kainatın sirrin açar Xəzər Universitəm.


Həyat dolu qucağıdır,

Könlümün saf bucağıdır,

Xoş niyyətlər ocağıdır

Xəzər Universitəm.


Gəncliyimin qaynar çağı,

Dəryaları, uca dağı,

Gül-çiçəkli sevgi bağı

Xəzər Universitəm.


Adı elə bəlli oldu, ölkə-ölkə arandı,

Qucağında pıçıldandı neçə-neçə yar andı.

Məna doldu həyatıma, zirvələrə can atdım,

İlhamımın gur bulağı Xəzərimdən yarandı.


Həyat dolu qucağıdır,

Könlümün saf bucağıdır,

Xoş niyyətlər ocağıdır

Xəzər Universitəm.


Gəncliyimin qaynar çağı,

Dəryaları, uca dağı,

Gül-çiçəkli sevgi bağı

Xəzər Universitəm.

Film about Khazar University