Dekanlıqlar

Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsi

Dekan – Hassan Niknafs, Hniknafs@khazar.org
Dekan müavini – Vəfa Aslanova, Vaslanova@khazar.org

Dekan köməkçisi– Güllü Çərkəzli, Gcharkazli@khazar.org

Dekan köməkçisi – Cəmilə Fərman, jfarman@khazar.org

 

İqtisadiyyat və menecment fakültəsi


Dekan – İnqilab Əhmədov, ingilab@khazar.org 

Dekan müavini – Fuat Rəsulov, frasulov@khazar.org

Dekan köməkçisi - Xanım Nəbiyeva , khnabiyeva@khazar.org 

Dekan köməkçisi – Bahar İmanova, bimanova@khazar.org

Dekan köməkçisi - Samirə Mirzəyeva, smirzayeva@khazar.org 

 

Humanitar və social elmlər fakültəsi


Dekan – Cabir Xəlilov, cxalilov@khazar.org

Dekan müavini – Mələk Kərimova, mkarimova@khazar.org

Dekan köməkçisi – Paşa Aydayev,  paydayev@khazar.org

Dekan köməkçisi – Validə Kərimova, Vkarimova@khazar.org

 

Təhsil fakültəsi


Dekan – Elza Səmədova, esemedova@khazar.org 

Dekan müavini – Zərifə Əliyeva, Zaliyeva@khazar.org

Dekan müavini  - Aygül Verdiyeva, averdiyeva@khazar.org

Dekan köməkçisi – Aysel Qasımova, agasimova@khazar.org