Prorektorların ofisi

Akademik işlər üzrə 


Prorektor - Məhəmməd Nuriyev, mnuriyev@khazar.org

Assistent – Xəyalə Pənahova, khpanahova@khazar.org

 

İdarəetmə və tələbə işləri üzrə 


Prorektor – Isaxan Isaxanlı, iisaxanli@khazar.org

Assistent - Şəmruz Əliyeva


Magistratura, doktorantura və elmi işlər bölməsi


Müdir - Eldar Şahgəldiyev, eshahgaldiyev@khazar.org

Assistent – Leyla Salayeva, lsalayeva@khazar.org