Rektorluq

Rektor və Mühənislik və Tətbiqi elmlər fakültəsinin dekanı


Prof. Hassan Niknafs

Fəlsəfə doktoru

E-mail: hniknafs[at]khazar.org