Rektorluq

Rektor və Mühənislik və Tətbiqi elmlər fakültəsinin dekanı

Hassan Niknafs, Fəlsəfə doktoru, hniknafs[at]khazar.org