Sillabuslar


Xəzər Universiteti Musiqi və İncəsənət departamenti

“Vokal” Sinifi

Vokal fənnindən Syllabus

 

Müəllim: Anar Hüseynli 

Telefon:  050 321 10 22 

Semestr : Fall 2014

Kredit:   sayı 3 kredit

 

Final:                         40 bal 

Midterm:                   30 bal 

Davamiyyət :             10 bal 

Tədbirlərdə iştirak:  20 bal

 

 

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir.Tələbələr hər hansı bir səbəbdən dərslərin buraxılması(xəstəlik,ailə vəziyyəti və s.)haqqında məlumatı fakultə dekanına təqdim etməlidirlər.20% artıq dərs buraxan tələbələr dərsə buraxılmır. 

 

 

İmtahan qaydaları

Tələbələrin imtahanda iştirakı və ya imtahanaburaxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakultə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. İmtahan hesabat və yekun konsertləri şəkilində keçirilir.

 

Fənni bitirmək qaydaları

Universitein qaydalarına üvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 və yuxarı hesab edilir.Kəsri olan tələbələr bu fənni növbəti il təkrar götürə bilərlər.

 

 

Vokal Kursuna Giriş

 

Musiqi, sözün əsl mənasında böyük və qüdrətli varlıqdır. Onun imkan dairəsi inanılmaz dərəcədə genişdir. Bir çox musiqişünaslar musiqini belə xarakterizə etmişlər.Musiqi həyat həqiqətləri bədii səs vasitəsilə obrazlı şəkildə təsvir edən və insan psixikasına aktiv təsir göstərən incəsənət növüdür.İnsanların emosional vəziyyətini konkret inandırıcı əks etdirən bu sənət bəşəriyyət tarixində böyük ictimai tərbiyəvi rol oynmamışdır.Bu tərif, musiqi haqqında, onun qüdrətli bir sənət olmasına dair konkret bir fikir formalaşdırır.

Musiqi insanın həm beyninin. Həm də könlünün dostudur.Musiqi bəşər aləmində mənəvi islahatlar  və bu yöndə çox  böyük dəyişiklər aparmaq qüdrətinə malik bir elmdir.Onun elmliyi insanların nəinki mənəviyyatının, əxlaqının, zövqünün,idrakının inkişafında aparıcı rol oynamasındadır,hətta bu keyfiyyətlərən yararlanaraq  həyatın digər sahələrində insanlara yüksək nailiiyətlər bəxş etmək,habelə xalqın həyat tərzinin tərəqqisinə uğur gətirmək iqtidarında olmasındadır.Elə bu səbədən tələbələrin vokal  klassik opera,tədrisi vacib olan şərtlərdəndir.Kurs özündə  klassik opera.operetto, bəstəkar mahnıları klassik estrada, xalq mahnılarını cəmləşdirir. Sənətin  tarxi ilə yaxından tanış edərək, tələbələrdə dünya və milli musiqisinin ən gözəl zəmilərində yüksək zövq, dəhnə mədəniyyəti  və professional duyum tərbiyə edir.

 

 

 

 

Dərs proqramı

N

Tarix

                                         Mövzu və tapşırıq

saat

1

18.09.12

Səs üzrə işləmə

2

2

21.09.12

Nəfəs genişlənmə ilə bağlı məşqələlər

2

3

25.09.12.

Səs məşğələri (müxtəlif intervallarla)

2

4

28.09.12

Vokalizlər-a hərfi ilə və notların adını çəkərək oxumaq

2

5

02.10.12

Sinə və beyin rezonatorlarının eyni dərəcədə səslənməsi

2

6

05.10.12

Bir not üzərindəbütün sait hərfləri oxunuşu

2

7

09.10.12

Nəfəs tutumunun genişlənməsi üçün məşğələlər

2

8

12.10.12

Artikulyasiya üzərində işləmələr

2

9

16.10.12

Səs diapazonunun genişlənməsi üçün məşğlər

2

10

19.10.12

Programsecimi

2

11

23.10.12

Azərbaycan bəstəkar mahnısının,vokal üzərində iş

2

12

26.10.12

Ifa boyu nəfəs dayağı ilə ələqənin gorunub saxlanması

2

13

30.10.12.

Artikulyasiya

2

14

02.11.12

Milli əsərlərin ifasında öz azərb.cəhətlərinin qorunması

2

15

06.11.12

Bəstəkarın  ideyasına  aktuallıq  cəhətdən yanaşmaq

2

16

09.11.12

İfaçılıqda zövq prinsipinə diqqətin yetirilməsi

2

17

13.11.12

Secilmiş əsərlərin üstündə iş: diksiya,tələfüz.

2

18

16.11.12

Programda olan əsərlərin təhlil olunması

2

19

20.11.12

Bəstəkarın  ideyasına  aktuallıq  cəhətdən yanaşmaq

2

20

23.11.12

Bəstəkar mahnıların üstündə işləmələr

2

21

27.11.12

Xariçi əsərlərinv sözlərin,hecaların və əsərin musigi  cümlələrinin  üzərində  işləmələr

2

22

30.11.12

İfaçılıqda zövq prinsipinə diqqətin yetirilməsi

2

23

04.12.12

Obyektə təsir etmə elementlərinin aydınlaşması

2

24

07.12.12

Məntiqi vurğuların icrasına diqqətin yetirilməsi

2

25

11.12.12

İfaçılıqda zövq prinsipinə diqqətin yetirilməsi

2

26

14.12.12

Dünya ifaçılarının nümunəvi iş prinsipindən sitatlar

2

27

20.12.12

Seçilmiş əsərlərin təhlil olunması

2

28

21.12.12

İfaçılıqda ansambl.Müşayiətçı ilə qarşılıqlı anlaşma

2

29

27.12.12

İfaçılıqda səmimiyyətin aşılanması

2

30

28.12.12

İmtahanda ifa olunacaq əsərlərə təkrar baxış

4

 

 

                                                                                           Cəmi:64 saat

Vokal fənni kursunda istifadəolunmaq üçün ədəbiyyat

 

  1. Zdanovic-“Nekotoriye voprosı vokalnoy metodiki.” 
  2. Lukanin “Obuceniye i vospitaniye molodogo pevsa.”
  3. Morozov “Iskusstvo rezonansnogo peniya”.
  4. Komyakov “Uroki texniceskoy reci v samodeyatelnom kollektive”.
  5. Leonardi “Diksiya i Orfoepiya”

6 . İstoriya Azerbaydjanskoy muzıki.

7.  Ü.Hacıbəyov.Qulam Məmmədli.

8.  “Ü.Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı.” Mirabbas Aslanov.

9.  Zemfira Səfərova”Azərbaycanın musiqi elmi. “

   10. Аbdulov-Rukovodstvo “po postanovke pevceskogo i razgovornogo  golosa. “

11.Dmitriyev L.B. “Osnovı vokalnoy metodiki. “

12.Dmitriyev L.B. “Golosoobrazovaniye u pevtsov. “

 

13. Yegorov А.М. Qiqiyena “golosa i ego fizeologiceskiye osnovı.”

 

14.Кomyakova Q.”Uroki texniceskoy reci v samodeyatelnom

 

      kollektive.”

 

15. Kozlyaninova İ. “Kultura stseniceskoy reci.”Film about Khazar University