Tarixi


Fəlsəfə və Sosiologiya kafedrası multidisiplinar akademik bölmə kimi humanitar və sosial elmlər sahəsində tədris və tədqiqat işlərini həyata keçirmək məqsədilə 1992-ci ildə  təşkil edilmişdir. Kafedrada müxtəlif vaxtlarda tanınmış professorlar Hamlet Isaxanlı, Camal Mustafayev, (Azərbaycan), Tadueş Svyataxovski, John Ryder (ABŞ)  və digər tanınmış alimlər mühazirələr söyləmişlər. 
Film about Khazar University