Klassik Musiqi


Klassik Musiqi  
İnsan həyatını musiqisiz təsəvvür etmək mümkün deyil, ixtisasından və məşğulliyyətindən asılı olmayaraq insan doğulduğu gündən dünyasını dəyişənədək musiqi onu daim müşahidə edir, həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Əsrlər boyu dünya mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan musiqi bədii zövqü artırır, mənəviyyatı ucaldır,insanın daxili aləmini zənginləşdirir. 

SyllabusFilm about Khazar University