Vokal VOKAL 


Musiqi, sözün əsl mənasında böyük və qüdrətli varlıqdır. Vokal sənəti də bu varlıqların önündə dayanır. Azərbaycanda milli vokal sənətinin elmi-praktiki inkişafı vokal məktəbinin banisi Bülbülün adıyla bağlıdır. 

Hələ 1918–1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə «Milli marş», «Azərbaycan marşı», «Çırpınırdın Qara dəniz» kimi vətənpərvərlik ruhunda himn xarakterli mahnılar yaranmışdır ki, bunlar da vokal əsərlərinin ən gözəl nümunələri hesab olunur.
Xəzər Universitetində tələbələrin vokal klassik opera tədrisi vacib bir musiqi növü kimi tədris edilməkdədir.  Kursda klassik opera, operetta,bəstəkar mahnıları, klassik estrada,xalq mahnılarına geniş yer verilir. Sənətin tarixi ilə yaxından tanış edilərək, tələbələrdə dünya və milli musiqinin ən yüksək zövq və profisional duyum tərbiyə edilir. Fransanın tanınmış vokalçı (tenor) Jeon Francis Monvoisin  Xəzər Universitetində vokal fənninin tələbələrinə ustad dərsləri keçmişdir.

 Xəzər Universitetində Üz. Hacıbəylinin “Arşın mal alan ” Operettası Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ingilis dilində universitetin müəllim və tələbə heyəti tərəfindən 2006-cı ildə tamaşaya qoyulmuşdur. Bu vokal fənnının atdığı ilk uğurlu addımlarından sayılır. Universitetdə vokal fənninin inkişaf kuliminasiyası F. Əmirov və C. Cabbarlının eyni adli pyesi əsasında tələbələr tərəfindən tamaşaya qoyulan “Sevil” operasının təqdimatı oldu. Belə ki, Azərbaycan incəsənəti tarixində bu ilk hadisə idi. Xəzər Universiteti bu işdə də birincilik qazandı. 

 

 

 

 


Syllabus


Film about Khazar University