Proqramlar

Universitet tələbləri =  İngilis dili (15 kredit) + Azərbaycanşünaslıq (12kredit) = 27 kredit

Ümumi Təhsil Tələbləri = Elm və Texnologiya (9 kredit) + Sosial Elmlər (6 kredit)  + Humanitar elmlər (6 kredit) = 21 kredit

Universitet tələbləri + Ümumi Təhsil Tələbləri = 48 kredit

Sərbəst seçmə fənlər = 6 kredit

__________________________________________ →54 kredit

İxtisas və ixtisasla bağlı fənlər: 132 – 54 = 78 credits

 

İxtisasla bağlı fənlər

 

Psixologiya tarixi

3

Xüsusi ingilis dili

3

Ümumi psixologiya

3

Akademik dil bacarıqları

3

İnkişaf  və yaş psixologiyası

3

Psixopatologiya

3

Eksperimental psixologiya

3

MSS anatomiyası və fiziologiyası

3

Psixoloji testlər və ölçmə

3

Şəxsiyyət psixologiyası

3

Sosial Psixologiya

3

Pedaqoji Psixologiya

3

Uşaq Psixologiyası

3

ASF və sensor sistemin fiziologiyası

3

Psixoloji Konsultasiya

3

Klinik Psixologiya

4

İdrak psixologiyası

3

Psixoterapiya

3

Psixologiyada tədqiqat metodları

3

Sosiologiya

3

Statistika 1

3

Statistika 2

3

Informatika

3

Mülkü Müdafiə

3

 

Psixologiyada nəzəriyələr

 3

Psixologiyada etik prinsiplər

3

Məntiq/Ekologiya

 3

Sənaye Psixologiyası

 3

Evlilik  və İntim münasibətlər

 3

Psixofarmokologiya

3

Uşaq psixopatologiyası

3

Sağlam Davranış Nəzəriyyələri

3

Fizioloji Psixologiya

3

Duyğular və Motivasiya

3

Hüquq psixologiyası

3

Ümumpsixoloji  praktikum

3

Ümumilikdə

 132

İxtisasla bağlı fənlər

 

Statistika -1

3

Statistika - 2

3

PSYCH 102 Psixologiyaya giriş

3

PSYCH 202 Psixoloji testlər və ölçülər

3

PSYCH 302 Nevropsixologiya

3

PSYCH 306 Fizioloji psixologiya

3

PSYCH 308 Öyrənmənin prinsipləri

3

PSYCH 310 Koqnitiv psixologiya

3

PSYCH 312 Emosiya və motivasiya

3

PSYCH 316 Sosialogiyanın tədqiqat metodları

3

PSYCH 318 Eksperimental psixologiya

3

PSYCH 320 Evlilik, ailə və cinsi əlaqə

3

PSYCH 322 Uşaq psixologiyası

3

PSYCH 402 Şəxsiyyət psixologiyası

3

PSYCH 404 İnkişaf psixologiyası

3

PSYCH 406 Sosial psixologiya

3

PSYCH 408 Psixoloji diaqnostika

3

PSYCH 410 Psixopatologiya

 3

PSYCH 414 Klinik psixologiya

 3

PSYCH 416 Tətbiqi psixologiya

 3

PSYCH 418 Psixoloji məsləhət və rəhbərlik

 3

Əsas seçmə fənlər

 3

PSYCH 324 Zorakılıq psixologiyası

 3

PSYCH 314 Ünsiyyət psixologiyası

 3

PSYCH 412 Sənaye və təşkilat psixologiyası

 3

PSYCH 420 Yuxu psixologiyası

 3

PSYCH 422 Mədəniyyətlərarası psixologiya

 3

PSYCH 240 Psixoloji nəzəriyyələr

 3

PSYCH 340 Psixofarmakalogiya

 3

PSYCH 440 Kriminal psixologiya

 3

SOC 101 Sosiologiyaya giriş

 3

Ümumilikdə

 132