İşçi heyəti

PSİXOLOGIYA DEPARTAMENTİNİN İŞÇİ HEYƏTİ

Ülkər İsayeva

Şöbə müdiriMələk Kərimova

Psixologiya Departamentinin koordinatoru

Xəzər Psixoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru
Təhmasib Cavadzadə 

Orxan Oruc

Məhəmməd Nurməmmədov