Elmi-Tədqiqat

Çalışan jurnalistlərin formalaşması üçün Jurnalistika departamenti son illərdə bu sahələrində tədqiqat profil inkişaf etdirir: qloballaşan dünya və KİV, e-media, mühakimənin təhlili, mədəniyyət və texnologiya, jurnalistikanın sosiologiyası, səhiyyə və elm hesabat, iqtisadiyyat (neft) və jurnalistika, uşaqlar və media məsələləri. Bu tədqiqat elmi jurnallarda və konfranslarda, ictimai söhbətlərdə və məşhur mətbuat vasitələrində yayılır. 

Departamentin jurnalistika sahəsində araşdırma aparmaq istəyən, kritik, elmi tədqiqat baxımından jurnalistikanın öyrənilməsinə, jurnalistika ilə bağlı orijinal mövzuda dissertasiyasının yazılmasına maraqlı olan tələbələri üçün yeni magistratura proqram nəzərdə tutulmuşdur. Jurnalisyika sahəsində magistratura jurnalist olaraq fəaliyyət göstərənlər üçün üçün nəzərdə tutulmayıb.

Film about Khazar University