Elmi-Tədqiqat

Tarix - Partner təşkilat - Təsviri


2014-indiyə qədər    Dünya vəhşi təbiətin mühafizə fondu


TEEB Scoping Study for the Forestry Sector of Azerbaijan


Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tədqiqat Azərbaycanda meşəlik ərazilərin ekosistem xidmətlərinin ilkin təhlilini aparır. Ormanların ekosistem xidmətlərini təhlil etmək məqsədilə, "Biznes Asılılığı" (BAU) və "Sustainable Ecosystem Management" (SEM) analitik yanaşmalar istifadə edilmişdir. BAÜ rəhbərliyi altında biz yalnız qısamüddətli mənfəət verən təbii ehtiyatların qeyri-planlaşdırılmış və qeyri-davamlı istifadəsini başa düşürük. Bu tip idarəetmədə bəzi maraqlı tərəflər qısamüddətli dövrlər üçün faydalana bilər, ekosistemlərə və digər maraqlı tərəflərə maliyyə və sosial ziyan vurur. SEM-in idarəetmə iqtisadi səmərəliliyi əsasında təbii ehtiyatların planlaşdırılan və inteqrasiyadan istifadəsi mümkündür.2012-2013     Sağlamlıq və Çirklənmə üzrə Qlobal İttifaq, Blacksmith İnstitutu


National Toxic Action plan for Azerbaijan


Milli Toksik Əməliyyat Planı (NTAP) Blacksmith İnstitutu və Sağlamlıq və Kirlilik üzrə Qlobal İttifaq (GAHP) tərəfindən idarə olunan strateji çərçivəsidir. NTAP zəhərli çirklənmə məsələsini milli planlaşdırmaya səmərəli şəkildə inteqrasiya etməyə çalışır. Demirci və üzv ölkələr, mövcud zəhərli sahələrdən zəhərlənmə problemlərini prioritetləşdirmək məqsədilə Toksik Saytların Təyinat Proqramının (TSİP) bir hissəsi kimi hazırlanmış ehtiyatlardan istifadə edirlər. Üzv ölkələr, müxtəlif maraqlı tərəfləri və Blacksmith İnstitutu da daxil olmaqla, GAHP koordinatorlarını əhatə edən iştirakçı prosesdə NTAP layihəsini hazırlayırlar.2012       Blacksmith İnstitutunu 


Toxic Site identification program


Zəhərli Sahə Təyinat Proqramı (TSİP) potensial insan sağlamlığı təsirinə malik aşağı və orta gəlirli ölkələrdə çirklənmiş sahələri müəyyənləşdirmək və ekranlaşdırmağa çalışır. TQİP tərkibində Azərbaycanda 120-dən çox sayt nümayiş etdirilib. Gələcək tarama üçün əlavə 100 sayt təsvir edilmişdir.2012   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı


Integrating Climate Change Risks into Water and Flood Management by Vulnerable Mountainous Communities in the Greater Caucasus Region.


Bu layihənin məqsədi su idarəetmə siyasətini iqlim dəyişikliyinin uzun müddətli risklərinə həssaslaşdırmaqdır. Təklif olunan layihənin məqsədi Böyük Qafqaz regionunun icmalarının həssaslığını azaltmaqdır və su və daşqınların idarə edilməsinin yaxşılaşdırılması ilə stress və təhlükələrə səbəb olur.Avqust 2010-Avqust 2011


Long-Memory ARFIMA Modeling of Caspian Sea level fluctuations and prediction of changes over the next 50 years.


 Xəzər dənizi səviyyəsində olan zaman seriyası işi göstərir ki, geofizik proseslərdə uzun müddət dəyişkənlik və bəzi dünyəvi uzunmüddətli tendensiya birlikdə mövcud ola bilər. Hətta Xəzər dənizi səviyyələrində uzunmüddətli meylləri aradan qaldırdıqdan sonra da qalıq zaman seriyası hələ uzun məsafəli asılı davranışları nümayiş etdirir. Bu proqnozların etibarlı tərəfləri qalıqların ehtimal sıxlığı funksiyalarını istifadə edərək, bilinməyən paylamayı qəbul etmədən qiymətləndirdi.May, 2010-Avqust, 2011


 Indexing the Environmental Vulnerability of Mountain Streams in Azerbaijan.


Sadə bir ekoloji zəiflik qiymətləndirmə sxemi nümunə olaraq Azərbaycanda bir sıra axınlardan istifadə edərək inkişaf etdirilir və təsvir edilir. Bir çay ekosisteminin zəifliyi suyun çəkilməsi, çirklənmə, axın dəyişkənliyinə təsir göstərən iqlim dəyişməsinin təsiri və torpaq istifadəsi kimi təzyiq faktorlarının birləşmiş təsiri baxımından müəyyən edilir. Bu amillər sistemin müxtəlif elementlərinin / komponentlərinin təsirlərə qarşı həssaslığını ölçmək üçün istifadə olunur.Fevral, 2009-İyun, 2010


Environmental Security and Resource Management in the Caspian Region, Curricula Development.


Bu kurs inteqrativ bir xarakter daşıyır və ekoloji, ekoloji, iqtisadi və siyasi bilikləri ehtiva edir. Layihənin müəllifləri ilk dəfə olaraq Xəzər regionunu bütöv bir təhsil sahəsi kimi nəzərdən keçirmişlər. Tədbir Xəzəryanı ölkələrin regional maraqlarını nəzərə alaraq təqdim edildi, çünki regional və ya qlobal yanaşma ekoloji problemlərin həlli və ekoloji təhlükəsizliyin qorunmasında ən yaxşı yoldur.2008   Beynəlxalq Göl Ətrafı Komitəsi, Yaponiya


Analysis of non climatic origins of floods in the downstream part of the Kura River, Azerbaijan.


Son dövrlərdə, Kür çayının hövzəsində və ətrafında baş verən çoxsaylı qeyri-iqlim faktorları daşqınların tezliyini artırmışdır. Uzun müddət ərzində çay yatağında çöküntülərin yığılması kanalın tutumunun azaldılmasına gətirib çıxardı və ətraf ərazinin yuxarı hissəsində çay yataqlarının yüksəlməsini artırdı. Nəticələr göstərir ki, torpağın hidravlik keçiriciliyinin yüksək dərəcələri MAF dərəcələrini azaldır. Yüksək su mövsümündən əvvəl MAF hesablamaları daşqınların qarşısını almaq və daşqınların proqnozlaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə satış yerlərinin daha da aşağı axınını tənzimləməyə imkan verir. Tədqiqat xüsusi bir bölgəyə diqqət yetirərkən, ümumi a2006-2007    Su Araşdırmaları İnstitutu, Miçiqan Dövlət Universiteti, ABŞ


Introducing environmental thresholds into water withdrawal management of mountain streams in the Kura River basin, Azerbaijan.


Tədqiqat Azərbaycanın Kür çayı hövzəsində dağ axınlarının istismarı üçün ekoloji cəhətdən müvafiq məhdudiyyətlər müəyyən etmək və tətbiq etməkdir. Belə axınlar Xəzər dənizinin qiymətli nərə balığı üçün üstünlük təşkil edən zeytun meyvələrini təmsil edir, lakin sənaye və suvarma üçün suyun çəkilməsi şəklində davamlı olaraq istifadəni artırır. Kür çaylarının hər hansı birində ətraf mühitə dair hər hansı bir ekoloji qiymətləndirmə aparılmadığından, "əsas ekoloji minimumu" adlandırılan minimum axınına əsasən, müvəqqəti yanaşma təklif olunur. Sonuncu müşahidə edilən və ya simulyasiya edilmiş gündəlik axınının tənzimlənməmiş hissələrindən hesablana bilər.

Film about Khazar University