Tarixi

İngilis dili və ədəbiyyatı departamenti Xəzər Universitetinin ən böyük şöbələrindən biridir. Departament 1992-ci ildə yaradılıb. Şöbənin Fakültə tərkibinə Azərbaycanın təcrübəli alimləri və ingilis dili müəllimləri, eləcə də gəlmə professorlar da daxildir.

İngilis dili və ədəbiyyatı fakültəsi tələbələrə güclü dil və ünsiyyət bacarıqları, İngilis və Amerika ədəbiyyatının dərin bilikləri, dilçilik və tərcümə sahəsi daxil olmaqla müvafiq sahələrdə möhkəm biliyə yiyələnmələri üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bölmə İngilis, İngilis və Amerika ədəbiyyatı və Dil üzrə ibtidai, orta və yüksək səviyyə kursları təklif edir. İngilis dili kursları, ingilis dili və ədəbiyyatı üzrə bakalavr və magistr proqramlarına daxil olan tələbələrin və Universitetin akademik ehtiyaclarına tam cavab verir.

İngilis dili və ədəbiyyatı bölməsinin məqsədi ingilis dilinin tədrisi proqramında əsas dörd dil bacarıqlarını oxu, yazı, danışma və dinləməni özündə cəmləşdirməklə yanaşı, qrammatik və leksik sistemi ilə əhatə dairəsini geniş təmin etməkdir, İngilis dili əsas təlim dili olduğu universitetdəki bütün səviyyələrdə və məktəblərdə oxuyan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Film about Khazar University