Bütün Proqramlar

Təhsil Departamenti bakalavriatura və magistratura pillələri üzrə təhsil təklif edir.


050108 – İbtidai sinif müəllimliyi

1-ci il

Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 4 yox   ENGL 102 İngilis dilinin əsasları-2 4 ENGL 101
ASC 201  Azərbaycan mədəniyyəti 3 yox   AZH 150  Azərbaycan tarixi 3 yox
AZLL 106 Müasir azərbaycan dili-1 3 yox   EDU 101 Təhsilə giriş  3 yox
AZLL 102 Yazıya giriş  3 yox   AZLL 108 Müasir azərbaycan dili-2 3 AZLL 106
CMS 101 Kompüter elminə giriş 3 yox   AZLL105 Azərbaycan ədəbiyyatı  3 yox
  Kredit 16       Kredit 16  

2-ci il

Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
 
ENGL 103 Akademik ingilis dili  4 ENGL 102   ENGL 216 Xüsusi məqsədlər üçün ingilis dilini 3 ENGL 103
PHIL 101 Fəlsəfəyə giriş (humanitar-1) 3 yox   PHIL 110 Mədəniyyət fəlsəfəsi (humanitar-2) 3 yox
PSYC 101 Psixologiyaya giriş. Uşaq psixologiyası  3 yox   ART 231 Təsviri incəsənət və onun tədrisi  3 yox
SCI 101 Yer vəz fəza elmi  3 yox   LIT 201 Uşaq ədəbiyyatı  3 yox
AZLL 206 Müasir azərbaycan dili-3 3 AZLL 108   SPH 202 Nitq mədəniyyətinin əsasları  3 yox
          EDU 217 Xüsusi təhsil (seçmə-1) 3 EDU 101
  Kredit 16       Kredit 18  

3-cü il

Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
MATH 223 İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat-1 3 yox   EDU 306 Təhsilin tarixi və fəlsəfi əsasalrı  3 EDU 101
LAW 226 İnsan hüquqları (sosial-1) 3 yox   EDU 496 Sinfin idarəolunması (seçmə-3) 3 yox
MED 315 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları   3 yox   EDU 329 Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası  3 EDU 101
PSYCH 304 Təhsil psixologiyasının əsasları  3 EDU  101   MATH 224 ibtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat-2 3 MATH 223
EDU 381 Musiqi və onun tədrisim metodikası (seçmə-2) 3 EDU 101   EDU 302 Kurikulum və qiymətləndirmə strateqiyaları  3 EDU 101
          MGT 410 Təşkilati davranış (sosial-2) 3 yox
  Kredit 15       Kredit 18  

4-cü il

Kod Payız KU Prerekvizit   Kod Yaz KU Prerekvizit
EDU 327 Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası  3 MATH 224   EDU 408 Aktiv praktika  6 EDU 101, EDU 302
EDU 403 Ana dilinin tədrisi metodikası  3 EDU 101   EDU 428 Təhsildə İKT 3 CMS 101, EDU 101
EDU 407 Passiv praktika  6 EDU 101, EDU 302   EDU 495 Təlimin metodları (seçmə-5) 3 EDU 101
EDU 408 Ədəbiyyatın tədrisi m etodikası (seçmə-4) 3 EDU 101   EDU 411 Təhsilin idarə olunması (seçmə-6) 3 EDU 101
          EDU 475 Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası  3 yox
  Kredit 15       Kredit 18  

Ümumi

132

Film about Khazar University