Missiyası


Missiyamız müasir təhsil elminin tələblərinə cavab verə bilən, milli və mənəvi dəyərləri daşımaqla yanaşı, dünyəvi düşünə bilən, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə sahib intellektual və peşəkar müəllimlər yetişdirməkdir.


Film about Khazar University