Missiyası


Missiyamız müasir təhsil elminin tələblərinə cavab verə bilən, milli və mənəvi dəyərləri daşımaqla yanaşı, dünyəvi düşünə bilən, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə sahib intellektual və peşəkar müəllimlər yetişdirməkdir.