İşçi Heyət

Elza N. Səmədova 

Təhsil Fakultəsinin Dekanı

PhD, Çağdaş Türk Ləhcələri (Konya Selçuk Universiteti, Türkiyə) 

MA, Çağdaş Türk Ləhcələri (Kayseri Erciyes Universiteti, Türkiyə) 

E-mail: esemedova[at]khazar.org
Qoşqar Məhərrəmov

Təhsil Departamentinin Koordinatoru

PhD, Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiyə)

MA, Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiyə)

                                 E-mail: gmaharramov[at]khazar.org

Ülkər Bayramova

İnkişaf Mərkəzində Layihə Meneceri

PhD, E-Learning (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MA, Pedaqogika (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

                                 E-mail: ubayramova[at]khazar.org

Könül Məhyəddinova

PhD namizədi, Pedaqogika (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MA, Pedaqogika (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan) 

E-mail: konul.mahyaddinova09[at]gmail.com

Aytac Sahil

MA, Psixologiya (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

E-mail: aselimova[at]khazar.orgSevda İsmayılova

MA, İngilis dili (Azərbaycan Dillər Universiteti)

E-mail: iseva[at]yahoo.comRüxsarə Quliyeva

PhD, Tarix (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası)

MA, Tarix (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan) 

E-mail: ruxsaraguliyeva[at]gmail.comGünay Əhmədli

MA, Təhsil Elmləri (Newcastle Universiteti, İngiltərə)

E-mail: ehmedligunay.i[at]gmail.com
Afət Süleymanova

Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət Universiteti)

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutu)

E-mail: a.suleymanova@edu.gov.az