Elmi-tədqiqatDil sahəsində department əsasən ərəb, fars, türk, alman, ispan, fransız və italyan dillərini əhatə edən bir çox araşdırma layihəsi həyata keçirmiş və hal-hazırda çin, yapon və koreya dillərinə dair inkişafetdirici araşdırma layihələri üzərində işləyir. 

Sivilizasiya araşdırmaları sahəsində department müxtəlif mədəniyyətlərin tarixi, fəlsəfi, sosial və mədəni perspektivlərdən araşdırmasını həyata keçirir. Bu çərçivədə department müxtəlif sivilizasiyaların tarixi dövrlərinin tədqiqi, o cümlədən mədəniyyətlər və dinlərarası əlaqələr, mədəni və dini müxtəliflik və sivilizasiyalararası dialoqla bağlı bir çox araşdırma layihəsini həyata keçirməyi planlaşdırır. Film about Khazar University