İşçi heyəti

Zivər Hüseynli Baylan

Ph.D. Tehran Universiteti, İran

Dillər və mədəniyyətlər departamentinin koordinatotu  

zhuseynova[at]khazar.org


Ləman Tağıyeva

Departament Assistenti 

ltagiyeva[at]khazar.org
Elnurə Əzizova

Ph.D. Mərmərə Universiteti, Türkiyə

Dosent, Dinlər tarixi müəllimi

eazizova[at]khazar.org


Elvüsal Məmmədov

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Ərəb dili və ədəbiyyatı müəllimi

elvusal.mammedov[at]gmail.com

Sevinc Allahverdiyeva 

Alman dili və ədəbiyyatı müəllimi

allahverdiyeva.sevinc[at]mail.ru

Sədaqət Cumayeva 

Alman dili və ədəbiyyatı müəllimi

aytac1997.97[at]mail.ru

Könül Kamilzadə

Koreya dili və ədəbiyyatı müəllimi

kamilzade_92[at]hotmail.com
Günay Qasımova

İtalyan dili və ədəbiyyatı müəllimi

gunaygasimova[at]gmail.com Fatma Məmmədova

Fransız dili və ədəbiyyatı müəllimi

fatma_memmedova[at]yahoo.comLi Ya

Çin dili və ədəbiyyatı müəllimi

xiaoying796[at]163.com

Vəfa Bağırzadə

E-mail: vafabagirzade@yahoo.com