Bizimlə əlaqə

Lyudmila Sotova, Direktor

lsotova@khazar.org 

Xəzər Universiteti (Neftçilər kampusu)

Məhsəti 41,  AZ 1096

Bakı, Azərbaycan

Tel: +99412 4211093  (ext. 211)

Faks: +99412 4989379

Film about Khazar University