Daxili mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilmə

  • Universitetin bütün fəaliyyət sahələrində daimi özünü qiymətləndirmə (kompleks təhlillər), əsas istiqamətlərdə inkişafın izlənilməsi
  • Təhsil, tədris və fənlər üzrə müxtəlif işçi proqramlara daimi yeni nəzər salmaqla, onların müntəzəm monitorinqinin həyata keçirilməsi
  • Cari tədris proqramlarının həyata keçirilməsinin təhlili və mütəxəssislərin treyninqlər keçməsində keyfiyyətin təmin olunması
  • Sistemli SWOT analizlər (4 kateqoriya - güclü tərəflər, zəif tərəflər, imkanlar və təhlükələr üzrə strateji planlama metodları) və təhsil prosesinin daxili təftiş edilməsi
  • Təhsil prosesində kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanılması.
Film about Khazar University