Daxili qiymətləndirmə

Xəzər Universiteti mütəmadi olaraq tələbələrin aktiv iştirakı ilə daxili qiymətləndirmə həyata keçirir və onun nəticələri hər bir şöbə və fakültə tərəfindən təhlil edilir.