Missiyası

Keyfiyyətin Təminatı Sisteminin Xəzər Universitetində yaradılmasının məqsədi, əsasən, aşağıdakılardır:

 • Tədrisin və tədqiqatın keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 • Yeniliyin tətbiqi və təhsil üçün imkanların və mənbələrin araşdırılması;
 • Ali təhsil müəssisələrində idarəetmənin səviyyəsini qaldırmaq;
 • Qiymətləndirmə sistemlərinin formalaşdırılması.

Keyfiyyət göstəriciləri bunlardır:

 • Təhsil, dərs proqramları və tədris planları
 • Tələbələr və tələbələrə dəstək sistemi
 • Tədqiqat və müəllimlik fəaliyyəti
 • Təhsil siyasəti (ciddi tədris mühiti)
 • Maddi-texniki resurslar (binalar, otaqlar, laboratoriyalar, yeməkxana və s.)
 • Kitabxana
 • Ali təhsil müəssisəsinin inkişafı və fəaliyyət planları

Xəzər Universitetində Keyfiyyətin Təminatı Sistemi 2 aspekti əhatə edir:
 • Akademik keyfiyyəti: tədris və təlimin keyfiyyəti, tədris planlarının keyfiyyəti.
 • İnfrastrukturun keyfiyyəti: qurğular, avadanlıqlar.

Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzi 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərir:
 • Kurrikulumların yoxlanılması və təhlili;
 • Tələbələrin öyrənilməsi, təlim və qiymətləndirmə;
 • Kadrların inkişafı və qiymətləndirilməsi.Bu Xəzər Universitetində Avropa Birliyinin akademik standardlarına uyğun qurulmasına və tanınmasına imkan verir.
Bu Xəzər Universitetində Avropa Birliyinin akademik standardlarına uyğun qurulmasına və tanınmasına imkan verir.