Fəaliyyət

  • Konfrans və seminarların təşkili 
  • Universitet-sənaye münasibətlərinin araşdırılması və inkişafı
  • Dövlətə təhsil islahatları barədə təkliflərin verilməsi
  • İnformasiya Siyasətinin formalaşdırılması
  • Layihələr (Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyi)
  • Təhsil inzibatçıları üçün təlimlər
  • Orta məktəb müəllimləri üçün təlimlər
Film about Khazar University