Fəaliyyət

Konfrans və seminarların təşkili 

Universitet-sənaye münasibətlərinin araşdırılması və inkişafı

Dövlətə təhsil islahatları barədə təkliflərin verilməsi

İnformasiya Siyasətinin formalaşdırılması

Layihələr (Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyi)

Təhsil inzibatçıları üçün təlimlər

Orta məktəb müəllimləri üçün təlimlər


Film about Khazar University