Fəaliyyət

Konfrans və seminarların təşkili 

Universitet-sənaye münasibətlərinin araşdırılması və inkişafı

Dövlətə təhsil islahatları barədə təkliflərin verilməsi

İnformasiya Siyasətinin formalaşdırılması

Layihələr (Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyi)

Təhsil inzibatçıları üçün təlimlər

Orta məktəb müəllimləri üçün təlimlər