Doktoranturaya dair qanunvericilik

Alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə

Bologna Seminar on Doctoral Programmes (ingilis dilində)

Dissertasiya işlərində opponentliyə görə əməyin ödənilməsi haqqında

Dissertasiya nəticələrinin dərc olunması

Doctoral Programmes in Europe's Universities (İngilis dilində)

Doktorant  dissertasiyasının titul vərəqi

Doktorant və Dissertantın fərdi İş Planı

Doktorantura ixtisaslarının təsnifatı

Doktoranturalar yaradılan AR ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların Siyahısı

Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydaları

Doktoranturaya qəbul üçün sənədlər

Elmi adların verilməsi üçün lazım olan sənədlər

Elmi dərəcələrə və adlara görə əlavələr

Elmi rəhbərliyə icazə almaq üçün tələb olunan sənədlər

Tədris vəsaitinə qrif verilməsi ucun sənəd siyahısı

Texnika elmləri üzrə dissertasiyaların nəticələrinin dərc olunması

Tövsiyə edilən elmi nəşrlər

Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması


Sənədlər 

Elmi dərəcələr verilməsinə dair attestasiya işinin birinci nüsxəsində AAK-təqdim olunan siyahı

Doktorant dissertasiyasının tərtibi qaydaları

Magistratura təhsilinin təşkili və magistr dərəcəsinin verilməsi qaydaları

Magistratura, Doktorantura və Elmi Tədqiqat bölməsinin əsasnaməsi

Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi haqqında

Doktoranturaya qəbul sənədləri

Film about Khazar University