Sillabuslar Payız 2018

İngilis dili və ədəbiyyatı departamenti

Akademik ingilis dili 

İngilis dilinin əsasları-2 (A) 

İngilis dilinin əsasları-2 (B) 

İngilis dilinin əsasları-2 (C) 

İngilis dilinin əsasları-2 (D)  

İxtisas peşə üçün ingilis dili (A) 

İxtisas peşə üçün ingilis dili (B) 

İxtisas peşə üçün ingilis dili (C) 


Tarix və arxeologiya departamenti

Azərbaycan tarixi  


Bioloji elmlər departamenti

Həyat elmi (A) 

Həyat elmi (B) 

Həyat elmi (C) 


Hüquq departamenti

Ailə hüququ  

İnsan hüquqları  


Riyaziyyat departamenti

Riyazi analiz (A)

Riyazi analiz (B)


Dillər və mədəniyyətlər departamenti

Alman dili-2 (A)

Alman dili-2 (B)

Çin dili-2  

Fransız dili-2    


Kompüter elmləri və kompüter mühəndisliyi departamenti

İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (A) 

İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (B) 

İqtisadiyyatda və biznesdə kompüterin tətbiqi (C) 


İqtisadiyyat və menecment departamenti

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Audit (A)

Audit (B)

Audit (MBA)

Biznes etikası və sosial məsuliyyət

Beynəlxalq biznes

Beynəlxalq maliyyə (BBA)

Beynəlxalq maliyyə (MBA)

Beynəlxalq marketinq

Danışıqlar və münaqişələrin idarə edilməsi

İdarəetmə və xərclər uçotu

İqtisadiyyata giriş 

İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı (A)

İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı (B)

İqtisadiyyat və biznes hüququ

İqtisadi tənzimlənmə və diversifikasiya 

İşgüzar yazışmalar (ünsiyyət) (A) 

İşgüzar yazışmalar (ünsiyyət) (B)

İnformasiyanın təhlili və qərarların qəbulu 

İnkişafın iqtisadiyyatı

İnvestisiyaların idarə edilməsi

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Ekonometrika

Elektron marketinq

Layihələrin idarə edilməsi

Makroiqtisadiyyat 

Makroiqtisadiyyatın əsasları (A)

Makroiqtisadiyyatın əsasları (B) 

Maliyyə menecmenti (BBA)

Maliyyə menecmenti (MBA)

Maliyyə hesabatları və təhlili (BBA)

Maliyyə hesabatları və təhlili (MBA) 

Marketinq menecmenti

Marketinq strategiyası

Maliyyə uçotu

Mikroiqtisadiyyatın əsasları

Müəssisənin iqtisadiyyatı

Mühasibat uçotunda informasiya sistemləri     

Mühasibat uçotunun əsasları    

Pul, bank işi və maliyyə bazarları  

Risklərin idarə edilməsi

Strateji menecment və biznes siyasəti (A) 

Strateji menecment və biznes siyasəti (B) 

Strateji menecment (MBA)

Təşkilati davranış 

Film about Khazar University