Tələbələrin layihələri

Yüksək keyfiyyətli təhsil ilə yanaşı, Xəzər Universiteti  maraqlı universitet həyatı ilə də tanınır. Tələbələr tədris prosesində müxtəlif təqdimatlar və layihələr həyata keçirməklə öz bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu cür müasir təhsil metodları Xəzər Universitetində uzun müddətdir ki, tətbiq olunur və bu sahədə böyük uğurlar əldə edilmişdir. Təqdimatlar və layihələr vasitəsilə tələbələr birgə işləmək bacarığı əldə edir, dünyagörüşünü genişləndirir və auditoriya qarşısında çıxış etməyi öyrənir.

Biz - İqtisadiyyat və Menecement fakültəsinin birinci kurs tələbələri bu il bir neçə özünəməxsus layihələr hazırlamışıq. Bu təqdimatlar zamanı biz bir çox ölkənin səfirləri, nümayəndələri və ayrı-ayrı vətəndaşları ilə fikir mübadiləsi aparmışıq. Nəticədə, biz müxtəlif ölkələrin xüsusiyyətləri və onların inkişafı haqqında məlumat əldə edə bildik.

Misal üçün biz köhnəlməyən Hindistan adət-ənənələri, təkmilləşmiş əzəmətli Norveç qanun və qaydaları, Kanada iqtisadiyyatının daha yüksək səviyyəsi, Litva iqtisadiyyatının Azərbaycan iqtisadiyyat ilə müqayisəsi, Polşanın qeyri-adi mədəniyyəti haqqında və digər maraqlı əlavə məlumatlar əldə edərək dünyagörüşümüzü artırdıq. 

Bundan başqa, biz Bakıda yerləşən yerli və xarici şirkətlərə müraciət etdik və onların köməyi ilə müxtəlif sahələrdə biznesin inkişaf dərəcəsini öyrəndik. Dövlət Neft Şirkəti və ya Atəşgah Sığorta Şirkəti kimi şirkətlərin məlumat almaq bizim üçün əhəmiyyətli idi. Bakı və Xəzər Universiteti haqqında hazırladığımız təqdimatlar bizim biliyimizi daha da gücləndirdi. Xəzər Universitetinə dair edilən  təqdimat bənzərsiz idi, çünki o adi qaydada bütün ali məktəb tələbələri üçün deyil, yalnız bizim şəhərin ən istedadlı şagirdləri üçün keçirildi. Təqdimatı seyr edən məktəb şagirdləri bildirib ki, onlar gələcəkdə mütləq Xəzər Universitetini seçəcəklər.

Əlbəttə ki, birinci kurs tələbələri kimi, inkişafımızdakı bu ilk addımlar bizim üçün əvəzsiz olmuşdur və biz inanırıq ki, bu təqdimat  kiçik olsa da, gələcəkdə bizim nailiyyətlərimizin əsas hissəsi olacaq.

Film about Khazar University