İşçi heyətiCeyhun Məmmədov - İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin dekanı 

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Bielefeld Universiteti, Almaniya) 

İqtisadiyyat üzrə magistr (Nova de Lisboa Universiteti, Lisbon, Portuqaliya) 

E-poçt: jmammadov[at]khazar.org
Şəhriyar Muxtarov - Dekan müavini

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Marmara Universiteti, Türkiyə)

Bank işi üzrə magistr (Marmara Universiteti, Türkiyə)

E-poçt: smukhtarov[at]khazar.org


Xanım Nəbiyeva - Dekan köməkçisi 

Riyaziyyat üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: khnabiyeva[at]khazar.org
Samirə Mirzəyeva- Dekan köməkçisi (MBA üzrə koordinator)

Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: smirzayeva[at]khazar.orgBahar İmanova - Dekan köməkçisi

Menecment və Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt:  bimanova[at]khazar.org

Departament heyəti
Elvin Məmmədov - Koordinator 

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  (Marmara Universiteti, Türkiyə)

Maliyyə üzrə magistr  (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

E-poçt: elmammadov[at]khazar.org
Bahadır Baysal- Koordinator

Biznes menecmenti üzrə fəlsəfə doktoru (Xəzər Universiteti, Azərbaycan)

Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Troy Dövlət Universiteti, Troy, Alabama, ABŞ)

E-poçt: bbaysal[at]khazar.orgAytən Baxışova - İqtisadiyyat və Menecment departamentinin köməkçisi

Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: arahimova[at]khazar.org