İşçi heyəti

Ceyhun Məmmədov - İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin dekanı

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (Bielefeld Universiteti, Almaniya) 

İqtisadiyyat üzrə magistr (Nova de Lisboa Universiteti, Lisbon, Portuqaliya) 

E-poçt: jmammadov[at]khazar.orgXanım Nəbiyeva - Dekan köməkçisi

Riyaziyyat üzrə magistr (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: khnabiyeva[at]khazar.org
Samirə Mirzəyeva - Dekan köməkçisi (MBA üzrə koordinator)

Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: ssmirzayeva[at]khazar.org

Bahar İmanova - Dekan köməkçisi

Menecment və Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

E-poçt: bimanova[at]khazar.org

Departament heyəti


Bahadır Baysal - Koordinator

Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Troy Dövlət Universiteti, Troy, Alabama, ABŞ)

E-mail: bbaysal[at]khazar.org

Aytən Baxışova - Departament müdirinin köməkçisi 

Biznesin idarə edilməsi üzrə magistr (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan) 

E-mail: arahimova[at]khazar.orgFilm about Khazar University