Payız 2017 dərs yükü


Dərs yükü- Payız 2017

 Fənnin kodu   Fənnin adı   Ön şərtlər   Kredit sayı   
  1-ci il    
 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (A) Yoxdur 8
2 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (B) Yoxdur  8
3 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (C) Yoxdur  8
 ENGL 101 İngilis dilinin əsasları-1 (D) Yoxdur  8
5 CMS 101 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (A) Yoxdur  6
6 CMS 101 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (B) Yoxdur  
 6
7 CMS 101 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (C) Yoxdur  6
8 CMS 101 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (D) Yoxdur  6
9 AZLL 101 Azərbaycan dili (A) Yoxdur  6
10 AZLL 101 Azərbaycan dili (B) Yoxdur  6
11 AZLL 101 Azərbaycan dili (C) Yoxdur  6
12 AZH 150 Azərbaycan tarixi (A) Yoxdur  6
13 AZH 150 Azərbaycan tarixi (B) Yoxdur  6
14 AZH 150 Azərbaycan tarixi (C) Yoxdur  6
15 ECON 100/103 İqtisadiyyata giriş /Azərbaycan iqtisadiyyatı (A) Yoxdur  6
16 ECON 100/103  İqtisadiyyata giriş /Azərbaycan iqtisadiyyatı (B)  Yoxdur  6
17 ECON 100/103  İqtisadiyyata giriş /Azərbaycan iqtisadiyyatı (C)  Yoxdur  6
18 LAW 220 Ailə hüququ Yoxdur  6
     
  2-ci il    
1 ENGL 102 İngilis dilinin əsasları-2 ENGL 101 8
2 ENGL 103 Akademik ingilis dili (A) ENGL 102 8
3 ENGL 103 Akademik ingilis dili (B) ENGL 102 8
4 ENGL 103   Akademik ingilis dili (C) ENGL 102 8
5 ENGL 216 İxtisas peşə üçün ingilis dili  ENGL 103 6
6 FREN 201 Fransız dili-1 (A) Yoxdur  6
7 FREN 201 Fransız dili -1 (B) Yoxdur  6
8 GERM 201 Alman dili-1 (A) Yoxdur  6
9 GERM 201 Alman dili -1 (B) Yoxdur  6
10  CHIN 201 Çin dili-1 Yoxdur  6
11 MATH 101 Riyazi analiz (A) Yoxdur  6
12 MATH 101 Riyazi analiz (B) Yoxdur  6
13 MATH 101 Riyazi analiz (C) Yoxdur  6
14 ACC 210 Mühasibat uçotunun əsasları (A) Yoxdur  6
15  ACC 210 Mühasibat uçotunun əsasları (B) Yoxdur  6
16 ACC 210 Mühasibat uçotunun əsasları (C) Yoxdur  6
17 ECON 201 Mikroiqtisadiyyatın əsasları (A) ECON 100 6
18  ECON 201 Mikroiqtisadiyyatın əsasları (B) ECON 100 6
19  ECON 201 Mikroiqtisadiyyatın əsasları (C) ECON 100 6
20 THM 101 Turizmin əsasları  ECON 100  6
     
  3-cü il    
1 ECON 310 Mikroiqtisadiyyat  ECON 201 6
2 MGT 310 Menecment və təşkilat (A) ECON 100 6
 MGT 310 Menecment və təşkilat (B) ECON 100 6
4 MKT 301 Marketinqin əsasları (A) ECON 100 6
5 MKT 301 Marketinqin əsasları (B) ECON 100 6
6 FIN 310 Maliyyə menecmentinin əsasları (A) ACC 210 6
7 FIN 310 Maliyyə menecmentinin əsasları (B) ACC 210 6
 ACC 340 Vergilər və vergitutma  ACC 210 6
9 ACC 310 Maliyyə uçotu  ACC 210 6
10 ACC 410 İdarəetmə uçotu  ACC 210 6
11 MATH 225 İqtisadiyyat və biznes riyaziyyatı  MATH 101 6
12 BSA 215 İqtisadiyyat və biznes statistikası (A)  MATH 101 6
13 BSA 215 İqtisadiyyat və biznes statistikası (B) MATH 101 6
     
  4-cü il    
1 ECON 425 Ətraf mühitin iqtisadiyyatı  ECON 201 6
2 FIN 425 
 Sığorta işi  FIN 310 6
3 FIN 420 İnvestisiyaların idarə edilməsi  FIN 310 6
 ECON 390 Dünya iqtisadiyyatı (A) ECON 202 6
 ECON 390 Dünya iqtisadiyyatı (B) ECON 202 6
6 ACC 340 Vergilər və vergitutma  ACC 210 6
7 MGT 440 İstehsalın və əməliyyatların idarə edilməsi (A) MGT 310 6
8 MGT 440 İstehsalın və əməliyyatların idarə edilməsi (B) MGT 310 6
 IB 410 Beynəlxalq biznes  ECON 201 6
10 MKT 420 Beynəlxalq marketinq  MKT 301 6
11 MKT 450 
 Marketinq araşdırmaları  MKT 301 6
12 MGT 450 İnsan resurslarıının idarə edilməsi (A) MGT 310 6
13 MGT 450 İnsan resurslarıının idarə edilməsi (B) MGT 310 6
14 MGT 480 Liderliyin prinsipləri və tətbiqi  MGT 310 6
15 IB 440 Dünya ticarət təşkilatı və beynəlxalq ticarət  ECON 201 6
16 ECON 440 Dövlət xərcləri və vergi inzibatçılığı  ECON 201 6
17  LAW 305 İqtisadi və biznes hüququ  ECON 100 6
18 FIN 350 Pul, bank işi və maliyyə bazarları  FIN 310 6
19 ECON 450 Ekonometrika  BSA 215 6

MBA 


1 ACC 801 Maliyyə uçotu  Yoxdur  6
2 MGT 800 Tətbiqi biznes statistikası  Yoxdur  6
3 ECON 830 Müəssisənin iqtisadiyyatı  
 Yoxdur  6
4 MGT 810 Strateji biznes əlaqələri (ünsiyyət)  Yoxdur  6
5 ECON 960 Tədqiqat metodları  MGT 800 6
6 IB 844 Dünya ticarət təşkilatı və beynəlxalq ticarət  ECON 830 6
7 FIN 850 Maliyyə bazarları və institutları  FIN 830 6
8 FIN 855   Vergi və vergi sistemi  ACC 801 6
9 MGT 850 Əməliyyatların idarə edilməsi və logistika  ECON 830 6 
10 MGT 830 Təşkilati davranış  Yoxdur  6
11 MGT 845   İnsan resurslarının idarə edilməsi  Yoxdur  6
12 MKT 846 İstehlakçı davranışı  MKT 840 6
13 MKT 838 Reklam strategiyası  MKT 840 6
14 FIN 830 Maliyyə menecmenti  ACC 801 6


İqtisadiyyat və menecment departamentinin müdiri                 Ceyhun Məmmədov